top of page
SKF-P0004721.jpg

SKF:s nya huvudkontor

Vi fick förtroendet att omvandla SKF:s gamla centrallager till ett dynamiskt och energieffektivt huvudkontor. Byggnaden rymmer 900 anställda i aktivitetsbaserad kontorsmiljö stod klar för inflytt sommaren 2020. Som första byggnaden i Sverige får SKF:s nya huvudkontor den högsta miljöcertifieringen LEED Platinum enligt den senaste och utökade standarden. 

I den här transformationen möter tungt lätt, gammalt möter nytt, tidlöst 

modernt och gedigen kunskap möter nyfikenhet. Här skapas samarbetsytor för nya möten och idéer. Här föds inspiration och stolthet. Här förvaltas historia.

SKF-P0004299.jpg

EN KONTORSOMVANDLING I HÅLLBARHETENS TECKEN

Hållbarhet har varit en självklarhet för arbetet med det nya koncernhuvudkontoret. Att förvalta en befintlig byggnad istället för att uppföra en ny, och istället arbeta med yt- och energieffektivisering var en del i det ledet. Hög återanvändning av byggmaterial, låg energianvändning genom hela projektet och fokus på biologisk mångfald är exempel som sätter byggnaden högst i toppen bland de mest hållbara i Sverige. Det cirkulära tänket har genomsyrat byggprocessen och den bibehållna stommen bidrar starkt till att minska klimatavtrycket. Hela 88 procent av allt bygg- och rivningsavfall är återvunnet och stor möda har lagts på möjligheter att effektivisera energianvändningen i byggnaden. Solpaneler på taket, miljövänligt ventilationssystem, inköp av grön el och miljömärkt fjärrvärme är exempel på åtgärder som minskar koldioxidutsläppen med 77 procent.

SKF-P0004047.jpg
SKF-P0004501-2.jpg

Uppdraget präglades, utöver de ambitiösa hållbarhetsmålen, av att omvandla byggnaden till en inbjudande och trygg struktur men att samtidigt tillföra nya värden som transparens och öppenhet. Rymd, ljus och utblickar mot grönskan präglar det aktivitetsbaserade kontoret.

ÅTERBRUKAD INREDNING I SOBRA FÄRGER

I entrén möts medarbetare och besökare av rymd och ljus, som strömmar in genom ljusgårdarna och de generösa fönsterpartierna. Färgsättningen är hämtad från SKF:S egen färgpalett men är även tänkt att knyta an till naturen och området runtomkring där de tolkats utifrån en sober färgskala. Golvet av grå kalksten leder fram till receptionsdisken som är klädd i en ribbpanel av furu. Ribbpanelen återfinnas även i cafeinredning samt som akustiska element i byggnaden. Bakom receptionen leder en gedigen trappa av lärkkubb upp till de övre våningsplanen där kontorslandskap, konferensrum, touch-down-platser café och bistro finns.

 

Runt om i rummen syns kulörer i tegel, honung, blå och grön. De befintliga betongväggarna samt pelarna är målade i matt vitt, medan övriga väggar är målade i en sandbeige kulör och taket har en variation av grafitgrå och vit. Möblerna är omsorgsfullt utvärderade och valda från nordiska producenter. Paletten av möbler skapar en samordnad stimulerande miljö och ett aktivitetsbaserat kontor. 

SKF-P0004488.jpg
SKF-P0004001.jpg

Inredningsarkitekterna har fokuserat på ett genomgående ärligt och transparent koncept för interiören, genom hållbara materialval och en lugn färgskala hämtad från naturen och omgivningen intill byggnaden. 

ETT LANDSKAP AV PRECISION OCH GEOMETRI

Entréparken om 1,5 hektar förmedlar SKF:s identitet kring precision och geometri. Den storskaliga entréplatsens avskalade och behärskade enkelhet upprätthålls genom att bilparkeringarna har sidoordnats och dolts bakom terräng och strama formklippta planteringar. 

Linjerna i anläggningen understryks av planteringar av amerikansk Kärr-ek. De utpräglat geometriskt formade gräsvallarna ställs mot granitmurar och ytor av grov granitkross – ett material återkommer i olika roller och får utgöra kontrast mot byggnadens glasade entré. Anläggningens torgrum skärs av en tvärgående axel som utgår från den dubbelriktade trappan och sträcker sig ut mot Säveån. 

SKF-P0004417.jpg

Utanför huvudkontoret finns sittbänkar och en välputsad jättekula som fått följa med från det förra huvudkontoret. Kulan ger besökaren en hint om vad de är för verksamhet som pågår i byggnaden.

I en stabil byggnadsstruktur lagras och förvaltas SKF:s arv – redo att möta framtidens utmaningar.
SKF-P0004379.jpg

Det klassiska och hållbara teglet knyter an till den omgivande bebyggelsen i Gamlestaden, SKF:S historia och arv. De glasade partierna, påbyggnaden i glas och borstat stål representerar det moderna och det precisa – det tar SKF in i framtiden, öppnar upp och bjuder in.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tillbyggnad och ombyggnad

UPPDRAGSGIVARE: SKF

ORT: Göteborg

ÅR: Färdigställt, 2017–2020

MILJÖKLASS: LEED Platinum v4

BRUTTOAREA (BTA): 17 300 kadratmeter

PROJEKTTEAM

Tomas Hago

Uppdragsansvarig

Maria Johansson

Handläggande arkitekt

Philipp Westman

Medverkande arkitekt

Tobias Weyand

Medverkande arkitekt

Jonas Bergström

Handläggande ingenjör

Fredrik Carlsson

Medverkande ingenjör

Katarina Söderström

Uppdragsansvarig Inredningsarkitekt

Malin Larsson

Medverkande Inredningsarkitekt

Frans Gillberg

Landskapsarkitekt

Jesper Karlsson

Hållbarhetsexpert

Karl-Johan Bexér 

Visualisering

Christoffer Thulin

Visualisering

Krister Engström

Fotograf

KONTAKT

Tomas Hago

0765-48 70 30

toha@liljewall.se

Maria Johansson

0703-78 84 26

marjo@liljewall.se

bottom of page