top of page

PROJEKT / KULTURMILJÖER / SKELLEFTEÅ KULTURHUS

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSONER

TÄVLINGSFÖRSLAG

 

 

SKELLEFTEÅ KOMMUN

2016

liljewall_sport & fritid text

SKELLEFTEÅ KULTURHUS

Bronspeng till vårt förslag för Skellefteås nya kulturhus

Ett samlande tak över kulturinstitutionerna i form av ett veckat trätak som dominerar upplevelsen från gatunivån. Eftersom byggnaden är så stor så har vi försökt att skapa ett spännande tak att röra sig under i höjd med stadens övriga bebyggelse. Limträpelare i olika vinklar bär upp taket och glasfasaden. Scenhuset har vi låtit skjuta upp och behandlat det, likt hotellet, som en enkel rektangel. Hotellets träkonstruktion blir synlig bakom glasfasaden i form av ett fackverk i limträ. Formen är inspirerad av Skellefteå med omland där vi hittar dagbrott med kantiga mönster i berget och guldet som återkommer i scenhusets fasad samt i restaurangens undertak på översta våningen. Trä har en given plats som vi verkligen vill ta till vara. Vi ser gärna att en lokal förankring och anpassning i sättet man uppför byggnaden för att slippa långa transporter med exempelvis förädlat massivträ eller limträ.  

 

Vi har tagit upp ett blommönster, målat vid förra sekelskiftet i Fättjaur som täcker hela väggen mellan foajéerna och teatrarna. Detta för att ge exempel på en lokal förankring genom att skapa en kontrast mellan det djärvare undertaklandskapet i bygganden och allmogens formspråk. Vår färgskala är inspirerad av interiörer från 1700- och 1800- talets Västerbotten.

 

En viktig del i vår tillvaro är att hitta en förankring. Samma gäller när man tar sig an uppgiften att rita ett nytt hus. Vad skall huset berätta? Det måste kunna vara förändligt men bör ha vissa stående principer/upplevelser som passar platsen.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page