top of page

Jönköping
Science Towers

Ett spännande möte mellan två karaktärer som sammanfogats till ett. En balanserad tegelgestalt med inbjudande glasvalv lägger grunden för den spirande glasfasad som reser sig ur dess mitt. Längs gatan en känsla av proportion. Med blicken mot ovan svindlande känslor av möjligheter. Välkommen in i Jönköpings framåtblickande innovationskluster.  
 
Här presenterar vi vårt tävlingsförslag om Jönköpings nya Science Towers, där vi tillsammans med Yellon och BSV arkitekter & ingenjörer tävlade i parallella uppdrag.

Inspirationen är hämtad från den krans av äldre byggnader i tegel med nyklassicistisk symmetri och dekorerad stramhet som fastigheten omges av.

FÖRUTSÄTTNINGAR

I takt med att Jönköping växer vill kommunen investera ytterligare i stadens innovationskluster Science Park. Därför satsar kommunen nu på ett Science Tower som är tänkt ska bli ett nytt vardagsrum för entreprenörskapet där Science Park kommer närmare stadens invånare. En cirka 14 000 kvadratmeter stor byggnad ska bli ett naturligt tillägg till Jönköpings dynamiska stadsbild och framtidens mötesplats för näringslivet, entreprenörskapet och akademien. Projektet ska genomföras på ett hållbart sätt, i synnerhet ekonomiskt och ekologiskt.  

skisser2.jpg

Vi startade upp tävlingen genom att brainstorma olika volymer och uttryck. Här är ett axplock av de varianter vi gjorde. 

ANALYS & GESTALTNING

Science Park ligger i stadsdelen Väster i Jönköping. Mitt kring några av de mest anmärkningsvärda byggnaderna och publika platserna i staden såsom Juneporten, Rådhusparken, Sofiakyrkan, Västra Torget samt grannen Jönköpings Högskola. Flera av dessa är tegelbyggnader som vi har hämtat inspiration ifrån. Vi har tagit vara på den symmetri och enkelhet i form och material som är karaktäristiskt för området. Enkelhet och rå materialitet är också ett signum för Science Parks lokaler. 

ScienceTowers23.jpg

Bygganden består av sockel som förhåller sig till omgivning i material, element och skala samt en högdel som delas in i tre delar för att ge en slankare upplevelse. Den avslutas med en krona i form av en uppluckrad takterrass.

ScienceTowers28.jpg

När man går längs gatan ser man inte byggnadens högdel då den ligger centrerad på tomten. Upplevelsen blir istället byggnadens sockel i två etageplan som förhåller sig till höjder och material på omgivande hus.

MED UTRYMME FÖR INNOVATION

Vi har velat skapa en byggnad som talar med det historiska och det publika sammanhanget i Jönköping, samtidigt som det blir ett innovativt torn som bidrar till en djärv stadssiluett med en mänsklig skala. Förslaget bygger på att Science Towers ska möta både staden och högskolan genom att skapa många mötesrum både i och utanför byggnaden. På så sätt förstärker vi kvartersstrukturen och skapar fler spännande rum i staden. 

Science_Tower_Restaurang.jpg

På entréplan finns en restaurang och generösa ytor för co-working. 

entré.jpg

Entréhallen med receptionen i bakgrunden.

SCIENCE TOWER_GJUTERIGATAN_190816.jpg

Byggnaden i sin helhet från Gjuterigatan.

500del.jpg

Science Towers är starkt kopplat till staden via invändiga och utvändiga stråk. Stråken är tydligt markerade med strikta val av växt- och markmaterial vilket leder in besökare till entréplatserna. Med markbeläggning av tegel och vattenspeglar skapas entréplatser av olika karaktär som blir en vistelseyta och paus som lockar besökare vidare in i byggnaden.

SEKTION.jpg

Tvärsektionen visar husets olika våningsplan.

A-40-1-1011 PLAN 1 ENTRÉPLAN.jpg

Här ser vi entréplanet med dess funktioner och flöden. När man kommer in via huvudentrén möts man av receptionen, restaurangen, co-workingplatser, utställningsyta och Science Parks medarbetare som har kontor här. 

Science Towers formar med sin struktur och sitt koncept en inkluderande, variationsrik och tillgänglig byggnad. Framtidens mötesplats för näringslivet, entreprenörskapet och akademien – och ett nytt landmärke för hela Jönköping.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Parallella uppdrag

UPPDRAGSGIVARE: Jönköpings Kommuns Fastighetsutveckling AB

ORT: Jönköping

ÅR: 2019

PROJEKTTEAM

Markus Berherheim, uppdragsansvarig

Alexander Gösta, arkitekt

Laura F Stål, arkitekt

Jakob Hallqvist, arkitekt

André Agi, arkitekt

Ionna Olsson, landskapsarkitekt

Amanda Hultman, landskapsarkitekt

Ellen Simonsson, arkitekt

Kal-JohanBexér, visualisering

Christoffer Karlsson, visualisering

Elin Granath, visualisering

Leo Eklund, inredningsarkitekt

KONTAKT

Markus Bergerheim

0765-48 70 67

mabe@liljewall.se

bottom of page