top of page

Nya Rosenlundsverket

Gatorna runt anrika Esperantoplatsen, Bomullsspinneriet och Rosenlundsverket i Göteborgs centrala hamnområde har under många år utgjort ett slumrande och bortglömt stråk i staden. Idag, sakta men säkert efter en serie av upprustningar och tillägg, är stadsrummet attraktivt och fyllt av liv igen. Här syns allt fler människor på soliga uteserveringar, en omsorgsfullt gestaltad torgplats, skateboardkultur, spårvagnsslammer och gatukonst.

Rosenlundsverket_11.jpg

En ikonisk byggnad utmed älvkanten med lager av historia men också nutid. Idag producerar kraftvärmeverket både fjärrvärme och fjärrkyla åt stadens byggnader. 

NYA GATURUM

Rosenlundsverket är en ikonisk byggnad utmed älvkanten med lager av historia men också nutid. Idag producerar kraftvärmeverket både fjärrvärme och fjärrkyla åt stadens byggnader. När delar av Rosenlundsverket behövde rivas för att göra plats åt den nya spårvagnsdragningen i samband med förberedelserna för nya Skeppsbron fick Liljewall i uppdrag av Göteborg Energi att rita ombyggnaden och de nya tilläggen.

ORIENTERING_beskuren_webb.jpg

Uppdraget blev att rita en ny tillbyggnad med ett mindre fotavtryck än tidigare för att ge plats åt nya spårvagnsspår med en gestaltning som bidrog till gatan, det nya stråket i staden och mötet med Esperantoplatsen. Nya Rosenlundsverket är ett uppskattat inslag i stadstransformationen av området. 

Rosenlundsverket_3.jpg
Rosenlundsverket_4.jpg
Rosenlundsverket_6.jpg
Rosenlundsverket_8.jpg

I den nybyggda delen av Rosenlundsverket ryms inlastningsgård, parkeringar, anslutningar till befintlig verksamhet samt en ny invallning för oljecisternen.

Rosenlundsverket_5.jpg

Rosenlundsverkets nya corténfasad är del av ”världens längsta konstutställning” med målningen "Pantanal" av den brasilianske konstnärens Rafael Alencar. Konstverket har målats av arbetslösa ungdomar som i projektet ”Sätt färg på Göteborg” utbildas till byggnadsmålare. De färgsprakande fåglarna ingår i en serie muralmålningar, färgglada tunnlar, papperskorgar, vimplar och banderoller som fram till och med 400-årsjubileet kommer att växa fram längs den 21 kilometer cykelbanan från Blå Stället i Angered till Röda Sten i Klippan.

Rosenlundsverket_9 - kopia.jpg

Portarna och fasaderna som utgör invallningen av oljecisternen och omsluter inlastningsgården är gjorda av rosttrögt corténstål. Corténet som fasadinklädnad och skyddsbarriär blir en roströd tråd och ett nytt tillägg till Rosenlundsverkets lager på lager. Corténstål, som även kallas ”fartygsplåt”, knyter an till varvshistorian på andra sidan älven, berättar om industriverksamheten innan för portarna och bidrar med robusthet och materialitet till platsen och gatan.

UTVECKLING AV ROSENLUNDSVERKET

Inför Göteborgs 400-årsjubileum ska verket uppgraderas med nya fasadplåtar, en genomarbetad fasadbelysning och nya skyltar. Tillsammans med bebyggelseantikvarie och Göteborg Energi arbetar vi på Liljewall under våren 2021 för att verket ska glöda även under kvällstid. 

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Om- och tillbyggnad

UPPDRAGSGIVARE: Göteborg Energi

ORT: Göteborg

ÅR: 2011–2013

SAMARBETE MELLAN:
Stadsbyggnad och Industri

PROJEKTTEAM

Lissie Rossing

Uppdragsansvarig arkitekt

 

Karin Lindkvist

Handläggande arkitekt

 

Mattias Kurlberg

Handläggande Ingenjör

Fotograf

Anna Kristinsdóttir/Liljewall

KONTAKT

Karin Lindkvist

0733-19 89 22

kali@liljewall.se

bottom of page