Alingsås räddningsstation

Efter många utredningar och ombyggnadstankar av den befintliga stationen i Alingsås har vi nu tillsammans med Alingsåshem och representanter från verksamheterna tagit fram ett förslag till en ny räddningsstation. Vi har gjort en förstudie angående nya lokaler för ambulanssjukvård och brandkår i Alingsås och Vårgårda.

ETT RIBBVERK I TRÄ

Vårt koncept utgår ifrån enkla former som komponerats att upplevas i fart från motorvägen. Det är en utsträckt rytm där alla delar i anläggningen ingår. Fasaden består av ett ribbverk i trä samt täta volymer av trä i en grå nyans. Vi har valt att låta alla delar av anläggningen ha ett gemensamt uttryck och gett kommunikationsmasten en inklädnad som synliggör anläggningen och påminner om äldre tiders torktorn för slangar.

sitplan.png

Verksamheten vänder sig mot vägen och man kan tydligt se in i alla delar av huset från lokalgatan framför och från motorvägen. Utifrån verksamhetens önskemål har vi en anläggning med bredsidan mot E20 och den nya sträckningen vid Tokebacka norr om Alingsås centrum.

Arbetet med verksamheterna har varit mycket utvecklande och vi har tillsammans försökt att optimera ytor och identifiera funktioner som kan samnyttjas av både ambulanssjukvård och brandkår.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Nybyggnad

UPPDRAGSGIVARE: Alingsåshem

ORT: Alingsås

ÅR: 2018–

SAMARBETE MELLAN:
Industri och Landskap

PROJEKTTEAM

Stefan Östman

Ansvarig arkitekt

 

Lars Olausson

Handläggande arkitekt

 

Frans Gillberg

Handläggande Landskapsarkitekt

 

Karl-Johan Bexér

Visualiserare

KONTAKT

Lars Olausson

0765-48 70 59

laol@liljewall.se