top of page
DSC07283_low.jpg

Mobilt parkeringsdäck i limträ

Parkeringsdäck / Gustaf Adolf 9, Växjö

För Växjö Centrallasarett har Liljewall ritat ett parkeringsdäck vars gestaltning nominerades till Växjö stads Byggnadspris 2018. Samtidigt kunde vi uppfylla mål om hållbarhet i flera dimensioner. Däcket är utfört i massivträ med ett tåligt bjälklag i betong. Livslängden blir därmed lång och dess uttrycksfulla form kan stärka nya platsers kvalitet. Det är samtidigt en flyttbar konstruktion.
DSC00656._lowjpg.jpg

 Ett parkeringsdäck som bryter invanda föreställningar kring sin förväntade tristess och förfulning. En byggnad som är hållbar och samtidigt fungerar som en utsiktsplats och en del av landskapet.

EN BYGGNAD SOM LANDSKAP
OCH ETT LANDSKAP SOM BYGGNAD

Parkeringshusets fasader utgörs av flera hundra stående lameller av kiselbehandlade limträbalkar och lånar sin form av tallskogens grafiskt oregelbundna trädstammar. Likheten inordnar byggnaden rytmiskt i den gröna parkliknande omgivningen och det naturliknande temat förstärks av byggnadens avrundade hörn. Med den monokromt grånade fasaden blir form och materialitet intimt förbundna och ger konstruktionen en plastisk lätthet som samtidigt stödjer fordonstrafikens rörelser.

Plan_parkeringshus_växjö.JPG
DSC00717_low.jpg
DSC00847_low.jpg
DSC00795_low.jpg
DSC00757_low.jpg

EN PLATS ATT BETRAKTA STADENS LANDSKAP

I likhet med parkernas paviljonger är parkeringsdäcket en byggnad för att vara utomhus i – påfallande ofta med oförutsedda vyer över staden från sin upphöja plattform. Med projektets speciella nyckelkoncept skapas en rymlig balkong varmed byggnaden tillåter även fotgängaren att uppehålla sig på däck, stanna upp i vardagen och betrakta stadens landskap. 

Sektion_parkeringshus_växjö.JPG
DSC_8194.jpg

Med sin massivträkonstruktion har parkeringsdäcket i Växjö blivit en byggnation som förenar hållbarhet, estetik och funktion. 

DSC_8242.jpg

Genom att bygga i trä minskas klimatpåverkan från byggnationen, samtidigt som det möjliggör för flexibilitet i konstruktionen inför en föränderlig framtid.

För ett konceptuellt starkt grepp som tydligt visar dess innehåll och samtidigt bjuder omgivningen på en tilltalande men samtidigt annorlunda upplevelse. En konstruktion som visar på träets möjligheter

Ur juryns motivering; Växjö stads Byggnadspris 2018

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Koncept och gestaltning

UPPDRAGSGIVARE: Region Kronoberg

ENTREPRENÖR: Peab

ORT: Växjö

ÅR: 2019

STORLEK: 45x50m

MATERIAL: Sioxx behandlade limträbalkar. Betongbjälklag.

PROJEKTTEAM

Peter Rung

Uppdragsansvarig arkitekt

Frans Gillberg

Gestaltningsansvarig

Magnus Holmgren

Medverkande projektör

Anna Kristinsdóttir
Mads Frederik Christensen

Fotograf

KONTAKT

Peter Rung

+46 705 56 18 33
peru@liljewall.se

Frans Gillberg

0765-01 71 40
frgi@liljewall.se

bottom of page