top of page
Östra_Sjukhuset_CK_visualisering_EDIT.jpg

Östra sjukhuset

Fasadrenovering / Göteborg

Kraven på avancerade vårdbyggnader är idag annorlunda jämfört med när Östra sjukhuset byggdes för 50 år sedan. Därför behöver området både byggas ut och renoveras. Liljewall har åt Västfastigheter gestaltat nya fasader till Infektionskliniken och Centralkliniken som ska skapa ljusare och energieffektivare vårdmiljöer.
fasad3.jpg

Gestaltningen har tagit hänsyn till den omgivande miljön. Den mörkgröna kulören som återfinns på flera av de moderna byggnadernas glaspartier inkorporeras här i fönsterbanden på Infektionskliniken.

GAMMAL TROTJÄNARE FÅR NYTT UTSEENDE

Östra sjukhuset stod färdigt 1978 och har tjänat göteborgarna sedan dess, som en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Området består av flertalet byggnader med olika funktioner och behov, som nu genomgår ett större utvecklingsskede. Två av dessa byggnader, Infektionskliniken (IK) och Centralkliniken (CK), genomgår en fasadrenovering.

Byggnaderna har en sjöstensfasad som har fått karboniseringsskador över tid. Betongen vittrar sönder och det finns risk för att delar av fasaden kan lossna. Istället för att riva och ersätta fasaden har beslut tagits om att bygga en ny ovanpå. Ett lager tilläggsisolering läggs för att stoppa nedbrytningen och sedan kommer en ny fasad ovanpå detta.

Med denna metod minskar påverkan på befintlig verksamhet i byggnaderna, samtidigt som miljöpåverkan minimeras då vi slipper stora mängder rivningsmaterial. Dessutom blir byggnaderna mer robusta och säkrare, vilket uppfyller Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps krav på driftsäkra sjukhus.
Östra_Sjukhuset_CK_innan_EDIT.jpg

Centralkliniken som den ser ut innan renovering. Byggstart beräknas till hösten 2023.

Det nya utseendet har gått i linje med gestaltningsprogrammet för Östra sjukhuset där fasaderna ska gå mot ljusare kulörer. Evakueringsbyggnaden, som Liljewall tidigare har ritat, är ett redan existerande exempel på detta. De mörkgröna glasfasaderna som sedan tidigare finns i området har varit ett uppskattat inslag och element av detta förs över i gestaltningen av de nya fasaderna.

Den nya fasaden på IK består av vita genomfärgade granitkeramikplattor. För CK har vi istället valt aluminiumplattor, då det fanns ett krav på snabbare montage som ger minimal påverkan på den befintliga verksamheten i byggnaden. Fönsterbanden kommer gå i den mörkgröna färgen och alla befintliga fönster byts ut för att skapa bättre u-värde. En ny sockel i natursten läggs som möter marken med sin melerade gröna färg, och samtidigt kopplar an till de gröna fönsterbanden.

IMG_4868.JPG

Fasaderna ljusas upp och går i linje med Östras gestalnings-program för att skapa moderna vårdmiljöer.

fasad1.jpg
Genom att rusta upp de befintliga fasaderna kan miljöpåverkan minimeras då vi slipper stora mängder rivningsmaterial samtidigt som verksamheten i byggnaderna kan fortgå. 

KORTA FAKTA

UPPDRAGSTYP: Renovering

ÅR: 2022-2025

UPPDRAGSGIVARE: Västra Götalandsregionen, Västfastigheter

ORT: Göteborg

PROJEKTTEAM

Infektionskliniken

Mattias Kurlberg & Martin Larsson

Uppdragsansvariga arkitekter

Anders Nilsson

Handläggande arkitekt

Poja Rahmani

Handläggande ingenjör

Julia Jorns

Medverkande arkitekt

Jon Bohlin

Medverkande ingenjör

Josef Quennerstedt 

Byggarbetsmiljösamordnare

Centralkliniken

Mattias Kurlberg

Uppdragsansvarig arkitekt

Anders Nilsson

Handläggande arkitekt

Jon Bohlin

Handläggande ingenjör

Julia Jorns

Medverkande arkitekt

Poja Rahmani & Julia Samuelsson

Medverkande ingenjörer

Josef Quennerstedt 

Byggarbetsmiljösamordnare

KONTAKT

Anders Nilsson

0733-44 88 20

anni@liljewall.se

bottom of page