top of page
FoN_BB-RUM_NEONATAL_Liljewall_beskuren.j

Förlossnings- och neonatalvården, Östra sjukhuset

Mycket har hänt sedan kvinnokliniken på Östra sjukhuset byggdes 1968. Förlossningsvården utvecklas årligen och antalet förlossningar har trefaldigats på dessa 50 år, till dagens 12 500 per år. Behovet av en ny byggnad för förlossnings- och neonatalvård är alltså stort. Den nya kliniken, som är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhus, ska stå klar 2027 – redo att möta dagens och framtidens behov. 
pexels-daniel-reche-1556671 (1).jpg
nathan-dumlao-EytWx3BOrwI-unsplash.jpg

Att föda barn är en omtumlande händelse i livet för kvinnan och hennes partner. Varje föräldrapar genomgår olika upplevelser under denna speciella resa. Behovet av trygghet och omhändertagande har därför varit i fokus i utvecklandet av den nya kliniken. 

kelly-sikkema-Z4GKcFAGck4-unsplash.jpg

UPPDRAGET

Sedan 2015 har Liljewall arbetat med en ny byggnad för förlossnings- och neonatalvård på Östra sjukhuset. Under 2021 ska förfrågningsunderlaget på första etappen vara färdigt. Denna etapp består av en nybyggnad på nio våningar ovan mark och två kulvertplan under mark. Byggnaden ska inrymma akutmottagning för gravida och nyförlösta, tre förlossningsavdelningar, två avdelningar för neonatalvård samt sex BB-avdelningar. Det finns även ytor för forskning och administration. Projektet bedrivs i nära samarbete med forskning på hur den byggda miljön påverkar förlossningsupplevelsen. På kvinnokliniken finns idag ett provrum som används i en pågående studie för att bidra till byggandet av framtida evidens kring förlossningsvård.

FÖRLOSSNINGSRUM_mot fönster.jpg

Varje förlossningsrum har ett eget badkar och möjlighet att projicera lugnande naturfilmer på väggarna. För att skapa en lugn känsla vid förlossningen döljs all teknisk utrustning bakom en panelvägg i förlossningsrummen. Tekniken är utom synhåll men finns där när den behövs.

FoN_BB-RUM_FRÅNFÖNSTER_Liljewall_210224.

BB-avdelningarna består uteslutande av enkelrum med plats för hela familjen. Rummen är utformade utifrån föräldrarnas behov, för att främja anknytning till den nya familjemedlemmen. 

LILJEWALL MÖTER

Anneli Falk

I intervjun får du veta mer om hur det är att projektleda den nya kliniken från verksamhetens sida. 

Anneli har en bakgrund som barnmorska och chef inom förlossningsvården och har arbetat som projektledare för projektet sedan 2014. I hennes arbete som projektledare i den nya vårdbyggnaden för förlossning- och neonatalsjukvården ingår att se till att vårdens behov vägs in i projektet, och även att förankra processen bland chefer, ledare och kanske framför allt de medarbetare som inte har deltagit i några arbetsgrupper. 

DSC_0022.JPG
VÄSTERFASADEN_inzoom_beskuren.jpg

Grönt är en lugn, naturnära färg som genomsyrar projektet. Det gröna i fasaderna knyter även an till de befintliga gröna glasfasaderna som finns på Östa sjukhuset idag. De ljusa betongelementen kommer från gestaltningsprogrammet som efterfrågar ljusa byggnader. Det terrazzo-liknande uttrycket blir en annan tappning av de befintliga sjöstensfasaderna.

PROCESS & UTFÖRANDE

Upplevelsen av trygghet och lugn har visat sig vara en viktig utgångspunkt för att minska komplikationer vid ett förlossningsförlopp. En förutsättning för projektet har därför varit att försöka komma bort från en traditionell klinisk vårdmiljö och istället skapa en trygg och omhändertagen miljö.

Förlossnings Avdelning.jpg

Vårdrum som behöver dagsljus och utblickar är placerade i fasad. Mellan de två korridorerna ligger personalytor och stödfunktioner. Entréerna till vårdrummen är indragna i nischer och målade i naturnära kulörer. Kulörerna följer med in i vårdrummet och ger ett färginslag. Mellan de två vårdavdelningarna på varje plan finns en central kärna för kommunikation.

I entréhallen ser vi exempel på en färgsättning med kulörer och material som refererar till naturen för att skapa en lugn och harmonisk miljö.

FoN_HUVUDENTRÉ_Liljewall_210224_beskuren
FoN_IVA_Liljewall_Logga_210224.jpg

På neonatal möts avancerad teknik, sköra patienter och utsatta föräldrar. Varje IVA-rum är direkt kopplad till föräldrarnas sovalkov, så att närmast anhöriga blir en naturlig del av vårdprocessen. Sovalkoven nås från en föräldrayta som även innehåller dagrum och kök.

FoN_PENTRY_Liljewall_210224.jpg

En blandning av kontor, öppna kontorslandskap och mötesplatser skapar en attraktiv arbetsmiljö för personalen på åttonde våningen. Våningsplanet skiljer sig från övriga byggnaden med textilmatta och starka färger.

VÄGEN FRAMÅT

Byggnationen av den nya kliniken för förlossnings- och neonatalvården kommer att ske i två etapper. I etapp ett, som ritas just nu, projekteras en ny byggnad som ska kunna fungera helt fristående, bredvid gamla kvinnokliniken. Under byggnationen kommer verksamhet nämligen bedrivas som vanligt i gamla kvinnokliniken. I nästa etapp som ännu inte har ett startdatum, rivs dagens kvinnoklinik för att ge plats för en ny byggnad med mer ytor för förlossningen.

Bygganden ska utstråla lugn, värme och hopp i både de magiska och svåra stunder som familjer får uppleva här.

KKÖSTRA_FoN_CAM009_Liljewall_210305_low.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Ny förlossning- och neonatalvården, Östra sjukhuset, Göteborg.
Arkitektuppdrag och projekteringsledning för förfrågningsunderlag, 2019–2021.
Arkitektuppdrag för program- och systemhandling, 2015–2017.

UPPDRAGSGIVAREVästfastigheter

ORT: Göteborg

ÅR: 2015–2017, 2019–tillsvidare

BRUTTOAREA (BTA): CA 50 000 kvadratmeter varav etapp 1 35 000 kvm, etapp 2 15 000 kvm

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad silver

PROJEKTTEAM

PROJEKTERINGSLEDNING

Mats Milsta

Projekteringsledare

Johan Söderström

TILLGÄNGLIGHET

Tina Andersson

BAS-P

Margaretha Tohver

 

ARKITEKTUPPDRAGET

Mattias Kurlberg

Uppdragsledare

Ulf Eliasson
Anna Uhlin
Linda Bergquist
Annika Mangold
Oana Dumitrache
Negar Tatari
Malin Ceasar
Lotta Josefsson
Malin Larsson
Jonas Bergström
Josef Quennerstedt
Therese Berg
Sofia Skoglund
Hannah Persson
Enaam Jarjis

KONTAKT

Mattias Kurlberg

0765-48 70 18

mattias.kurlberg@liljewall.se

bottom of page