top of page

PROJEKT / BOSTÄDER + LANDSKAP / ÖSTRA KÅLLTORP

ÖSTRA KÅLLTORP

Enastående utsikter
liljewall_bostäder

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

DETALJPLAN

 

 

KONSORTIUM

IVAR KJELLBERG M.FL

 

 

2012-2014

 

 

CA 42 000 M2

I anslutning till Renströmska Parken i Östra Kålltorp planerar man att bygga ca 400 nya lägenheter samt ca 150 studentlägenheter. Området är kuperat och naturskönt och från höjderna har man en enastående utsikt över Göteborg. De nya bostäderna anpassas till terrängen och placeras med god relation till den historiskt värdefulla sjukhusparken med tillhörande byggnader.

 

Fokus ligger på ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart område. I processen har man arbetat med Stadsbyggnadskontorets modell för Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys. Liljewall bistår det konsortium som bildats för att bygga de nya bostäderna.

 

Arbete med detaljplan 2012-2014.

liljewall_landskap

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR

bottom of page