PROJEKT / BOSTÄDER + PROJEKTSTYRNING / ÖSTRA GÅRDSTEN

ÖSTRA GÅRDSTEN

Visionärt samhällsbygge

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

GÅRDSTENBOSTÄDER

 

 

2006

LEIF BLOMKVIST
CAMILLA
GYLLESTRAND
FREDRIK
LÖVENBERG
Show More
liljewall_bostäder

Vinnare av Årets ombyggnad och Stora samhällsbyggarpriset 2006. Ombyggnad av miljonprogramsområde i östra Göteborg.

 

Visionen för framtidens Gårdsten innefattade en stadsdel med aktiva invånare, där människor är stolta över och tar ansvar för den miljö de lever i. Utmaningen var att skapa ett område där den nya generationen tror på framtiden och detta har varit en ledstjärna även för projekteringsgruppens arbete.

 

Förnyelsen kom för vår del att innefatta stort och smått – allt ifrån arbete med trygga och vackra gångvägar och upprustning av innergårdar, via ombyggnad av tvättstugor entréer till nybyggnad av terrasslägenheter, gemensamhetsrum, seniorboende och så vidare. Sammantaget skapades en helt ny arkitektonisk profil för området.

 

Förnyelsearbetet av Östra Gårdsten färdigställdes i slutet av 2005. Stadsdelen har utvecklats från att vara en av Sveriges mest problemtyngda förorter till ett attraktivt bostadsområde med stora sociala och miljömässiga kvaliteter.

liljewall_projketstyrning

LIKNANDE PROJEKT

Östra Gårdsten

Liljewall arkitekter - Bostäder + Projektstyrning