NORDIC_FORUM_topvy_Liljewall_200330.jpg

Nordic Forum

Entrégård & upprustning av fasad / Kista, Stockholm

Kontorskomplexet Nordic Forum har fått en ny entrégård som gör det möjligt att ta arbetsmötet på en bänk i skuggan, luncha i solen eller träna i det nya ute-gymmet. På uppdrag av ägaren, Profi Fastigheter, har Liljewall ritat och projekterat en helt ny entrébyggnad med omgivande entrégård samt upprustning av fasaden. Platsens utformning är inspirerad av det nordiska, stillsamma och lugna, där materialval och tilldragande växtkompositioner är framtagna för att stärka platsens upplevelsevärden året om.

Entréplatsen är numera en attraktiv och modern mötesplats, med fokus på hållbarhet och hälsa. Nya strukturer samspelar med en varierad och genomtänkt landskapsplanering och ljusdesign.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UPPDRAG

Den tidigare entrésituationen till Nordic Forum hade stor förbättringspotential. Ett stort entrétak fanns visserligen och en tydlig körslinga som landade i en cirkel framför dörren. Men här välkomnades snarare taxibilar än gående och bilarna parkerades på hedersplats framför entrén. Intrycket var funktionellt snarare än välkomnande och tankarna gick osökt till en tid då bilen, inte människan, bjöds in som hedersgäst.

Nu står istället människan i centrum. Konceptet är anpassat för att skapa en välkomnande, tydlig och attraktiv entréupplevelse med den nordiska naturen som inspirationskälla. Ett pelarkantat gångstråk leder besökaren in mot entrétorget och ger platsen den orienterbarhet som saknades. Entrégården kompletterar kontorsmiljön med grönska och platser för rekreation, vila eller träning i det nya ute-gymmet. Fokus har flyttats från trafik och logistik till ett grönt uterum som bidrar till att stärka de arbetandes hälsa genom fysisk aktivitet och återhämtning. Flexibla ytor med olika typer av sittplatser möjliggör en lunch i solen eller ett utomhusmöte.

PLAN1_500_Alt2.jpg

Mittpunkten är entrétorget framför den huvudentrén som är en samlingsplats och utgångspunkt för olika aktiviteter, men fungerar samtidigt för lunch i solen eller utomhusarbetsplatser. Att kunna växla arbetsmiljö är en viktig aspekt i att vara kreativ och hitta fokus.

fasadritning.JPG

En del av de befintliga fönstren har bytts mot nya, utan mittposter. Dessa har kompletterats med utskjutande ramar av lackad plåt. Ramarna ger en antydan av burspråk och är lätt snedvinklade för att ge fasaden en säregen gestaltning.

Ett väldefinierat gångstråk in mot entrétorget ger en tydlighet
som tidigare saknats och gör det lättare att hitta till entrén utan stora skyltar.

KORTA FAKTA

STATUS: bygghandlingsprojektering

UPPDRAGSGIVARE: Profi Fastigheter

ÅR: 2018 -

BRUTTOAREA: ca 100 kvm invändigt och ca. 5300 kvm utvändigt

PROJEKTTEAM

Ansvarig arkitekt:

Camilla Gyllestrand 

Medverkande arkitekt:

Freia Stieger     

Ansvarig landskapsarkitekt:
Johanna Brandt
Ansvarig ljusdesigner:

Jessica Johansson

Handläggande landskapsarkitekt:
Anna Eklund

Handläggande byggingenjör:
Johan Lindqvist  

Medverkande landskapsarkitekt:

Hanna Johansson

Visualisering:

Christoffer Thulin                       

KONTAKT

Camilla Gyllestrand

0765-48 70 06

cagy@liljewall.se