Nordic Forum

Nordic Forum ligger i Kista strax norr om Stockholm. Här har vi på uppdrag av ägaren, Profi Fastigheter, ritat och projekterat en helt ny entrébyggnad med omgivande entrégård samt upprustning av fasaden. Platsens utformning är inspirerad av det nordiska, stillsamma och lugna, där rustika materialval och tilldragande växtkompositioner är framtagna för att stärka platsens upplevelsevärden året om.

Den nya entrén är ett helhetsgrepp där nya, byggda strukturer samspelar med en varierad och genomtänkt landskapsplanering och ljusdesign.

Den tidigare entrésituationen till Nordic Forum hade stor förbättringspotential. Ett stort entrétak fanns visserligen och en tydlig körslinga som landade i en cirkel framför dörren. Men här välkomnades snarare taxibilar än gående och bilarna parkerades på hedersplats framför entrén. Intrycket var funktionellt snarare än välkomnande och tankarna gick osökt till en tid då bilen, inte människan, bjöds in som hedersgäst.”.

Nu står istället människan i centrum. Konceptet är anpassat för att skapa en välkomnande, tydlig och attraktiv entréupplevelse med den nordiska naturen som inspirationskälla. Ett pelarkantat gångstråk leder besökaren in mot entrétorget och ger platsen den orienterbarhet som saknas idag. Entrégården kompletterar kontorsmiljön med grönska och platser för rekreation, vila eller träning i det nya ute-gymmet. Fokus har flyttats från trafik och logistik till ett grönt uterum som bidrar till att stärka de arbetandes hälsa genom fysisk aktivitet och återhämtning. Flexibla ytor med olika typer av sittplatser möjliggör en lunch i solen eller ett utomhusmöte.

PLAN1_500_Alt2.jpg

Mittpunkten är entrétorget framför den huvudentrén som är en samlingsplats och utgångspunkt för olika aktiviteter, men fungerar samtidigt för lunch i solen eller utomhusarbetsplatser. Att kunna växla arbetsmiljö är en viktig aspekt i att vara kreativ och hitta fokus.

Ett väldefinierat gångstråk in mot entrétorget ger en tydlighet
som tidigare saknats och gör det lättare att hitta till entrén utan stora skyltar.
fasadritning.JPG

En del av de befintliga fönstren byts mot nya, utan mittposter. Dessa kompletteras med utskjutande ramar av lackad plåt. Ramarna ger en antydan av burspråk och är lätt snedvinklade för att ge fasaden en gestaltning.

Nordic Forum

Nordic Forum i Kista, strax norr om Stockholm, har en yta på 43 000 kvm, fördelade på två huskroppar. Det ligger mitt emellan tunnelbanan och pendeltåget vilket garanterar snabba kommunikationer till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Bromma flygplats. Servicen i området är mycket god med Kista Gallerias stora utbud precis i närheten. I fastigheten finns en central reception där service som posthantering, passerkort, städning och kemtvätt finns att tillgå. I huset finns även en konferensanläggning, restaurang, café och gym.Nordic Forum i Kista, strax norr om Stockholm, har en yta på 43 000 kvm, fördelade på två huskroppar. Det ligger mitt emellan tunnelbanan och pendeltåget vilket garanterar snabba kommunikationer till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Bromma flygplats. Servicen i området är mycket god med Kista Gallerias stora utbud precis i närheten. I fastigheten finns en central reception där service som posthantering, passerkort, städning och kemtvätt finns att tillgå. I huset finns även en konferensanläggning, restaurang, café och gym.

KORTA FAKTA

STATUS: bygghandlingsprojektering

UPPDRAGSGIVARE: Profi Fastigheter

ÅR: 2018 -

BRUTTOAREA: ca 100 kvm invändigt och ca. 5300 kvm utvändigt

PROJEKTTEAM

Ansvarig arkitekt:

Camilla Gyllestrand 

Medverkande arkitekt:

Freia Stieger     

Ansvarig landskapsarkitekt:
Johanna Brandt
Ansvarig ljusdesigner:

Jessica Johansson

Handläggande landskapsarkitekt:
Anna Eklund

Handläggande byggingenjör:
Johan Lindqvist  

Medverkande landskapsarkitekt:

Hanna Johansson

Visualisering:

Christoffer Thulin                       

KONTAKT

Camilla Gyllestrand

0765-48 70 06

cagy@liljewall.se