top of page
Nordic_Forum_Foto_Anders-Bobert-6830.jpg

Nordic Forum

Entrégård & upprustning av fasad / Kista, Stockholm

Kontorskomplexet Nordic Forum har fått en ny entrégård som gör det möjligt att ta arbetsmötet på en bänk i skuggan, luncha i solen eller träna i utegymmet. På uppdrag av ägaren, Revelop, har vi ritat och projekterat en helt ny entrébyggnad med omgivande entrégård samt upprustning av fasaden. Platsens utformning är inspirerad av det nordiska, stillsamma och lugna, där materialval och tilldragande växtkompositioner är framtagna för att stärka platsens upplevelsevärden året om. Med nya strukturer samspelar en varierad och genomtänkt landskapsplanering med ljusdesign.

Nordic_Forum_Foto_Anders-Bobert-0280.jpg

Entréplatsen är numera en attraktiv och modern mötesplats, med fokus på hållbarhet och hälsa. Det är en samlingsplats där man kan äta lunch i solen, arbeta utomhus eller för att få upp pulsen i olika aktiviteter. Att kunna växla arbetsmiljö är en viktig aspekt i att vara kreativ och hitta fokus.

PLAN1_500_Alt2.jpg

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH UPPDRAG

Den tidigare entrésituationen till Nordic Forum hade stor förbättringspotential. Ett stort entrétak fanns visserligen och en tydlig körslinga som landade i en cirkel framför dörren. Men här välkomnades snarare taxibilar än gående och bilarna parkerades på hedersplats framför entrén. Intrycket var funktionellt snarare än välkomnande och tankarna gick osökt till en tid då bilen, inte människan, bjöds in som hedersgäst.

Nu står istället människan i centrum. Konceptet är anpassat för att skapa en välkomnande, tydlig och attraktiv entréupplevelse med den nordiska naturen som inspirationskälla. Ett pelarkantat gångstråk leder besökaren in mot entrétorget och ger platsen den orienterbarhet som saknades. Entrégården kompletterar kontorsmiljön med grönska och platser för rekreation, vila eller träning i det nya utegymmet. Fokus har flyttats från trafik och logistik till ett grönt uterum som bidrar till att stärka de arbetandes hälsa genom fysisk aktivitet och återhämtning. Flexibla ytor med olika typer av sittplatser möjliggör en lunch i solen eller ett utomhusmöte.

Nordic_Forum_Foto_Anders-Bobert-6846.jpg

Belysningen är helt integrerad i arkitekturen och landskapsutformningen, och förstärker material, riktningar och strukturer som är tongivande för platsen. Fokus har varit att skapa en utomhusmiljö som är lika attraktiv och välkomnande även efter mörkrets inbrott och som sätter Nordic Forum på kartan i denna företagstäta del av Stockholm.

fasadritning.JPG

En del av de befintliga fönstren har bytts mot nya, utan mittposter. Dessa har kompletterats med utskjutande ramar av lackad plåt. Ramarna ger en antydan av burspråk och är lätt snedvinklade för att ge fasaden ett varierat och uppdaterat utseende.

Nordic_Forum_Foto_Anders-Bobert-6838.jpg

Med en väl genomarbetad ljusdesign förhöjer vi upplevelsen och möjligheterna att nyttja den nya utemiljön

Ett väldefinierat gångstråk in mot entrétorget ger en tydlighet
som tidigare saknats och gör det lättare att hitta till entrén utan stora skyltar.
Nordic_Forum_Foto_Anders-Bobert-6780.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Revelop

ÅR: 2018 -2020

BRUTTOAREA: ca 100 kvm invändigt och ca. 5300 kvm utvändigt

PROJEKTTEAM

Camilla Gyllestrand 

Ansvarig arkitekt

Freia Stieger
Medverkande arkitekt 

Jessica Johansson

Ansvarig ljusdesigner
Johan Lindqvist  

Handläggande byggingenjör

Johanna Brandt

Ansvarig landskapsarkitekt

Anna Eklund

Handläggande landskapsarkitekt

Hanna Johansson

Medverkande landskapsarkitekt

Christoffer Thulin       

Visualisering

 

Anders Bobert 

Fotograf              

KONTAKT

Camilla Gyllestrand

0765-48 70 06

cagy@liljewall.se

bottom of page