NK_ÖH_SYDVÄSTRA_webb.jpg

NK-kvarteret

 
Tävlingsförslag, parallella uppdrag  / Göteborg

Nya NK i Göteborg är ett samtida tillägg i staden, en ny årsring. Som ett av fyra utvalda tävlingsteam fick vi chansen att presentera hur vårt förslag kan göra NK-kvarteret till Göteborgs nya internationella arena för design, kultur, handel och fantastiska matupplevelser. Målsättningen är en fysisk och virtuell mötesplats som är attraktiv, trendsättande och flexibelt formbar över tid.

Från alla gator som omger NK skapas access till hela huset och dess hjärta. Ett öppet, ljust och spatiöst rum med tak av bildskärmar som förstärker upplevelsen av ett NK som bjuder in och öppnar upp mot Göteborg och världen.  

Nordiska Kompaniet - Entre.jpg

HITORISKT HÅLLBART

Kvarteret där NK ligger har gjorts om vid ett flertal tillfällen genom historien.
Anpassningar till den övergripande strukturen har då alltid gjorts. Vårt förslag bidrar med en samtida utformning för att bevara och vidareutveckla den historiska läsbarheten samtidigt som de tydliga karaktärsdragen i befintlig bebyggelse bevaras. Den befintliga fasaden på 1970-talshuset mot Östra Hamngatan har starka kulturella värden och tydlig karaktär. De danska sjöstenspartierna, som idag präglar den slutna karaktären på fasaden, byts ut till stora fönsterpartier i samma storlek och placering.

NK-kvarteret erbjuder, enligt vårt förslag, en variation av miljöer som berikar gatumiljön. Det ska fungera som en katalysator för gatuliv och möten, och det ska vara tryggt, inbjudande och upplevelserikt att vistas här. Med ökade öppettider, mer aktivitet och fler evenemang kan NK-kvarteret bidra till sociala interaktioner, ökad trygghet och ett mer levande Fredsstan. 

Nordiska Kompaniet - Takvåning.jpg

 Genom att öppna fasaden mot Östra Hamngatan släpper vi in ljus i handelshuset och låter handeln synas och tydligare påverka den omgivande staden. Östra Hamngatan blir mer levande och tillgänglig. Det är ett enkelt grepp som skapar stort mervärde till både stad, förvaltare och verksamhet.

Fasad mot Östra Hamngatan förlängd.jpg

Det nya NK-kvarteret stärker och bevarar befintliga kulturvärden genom att de nya våningarna utformas i tydlig kontrast till de befintliga byggnaderna. Här skapas nya spännande värden och uttryck genom nutida arkitektur som tar sin utgångspunkt i kvarterets historia. De tillbyggda våningsplanens fasad och de nyöppnade delarna av den befintliga fasaden talar samma formspråk och ger hela det befintliga huset ett nytt uttryck. Endast den grå Labradorstenen är bevarad och resten byts ut mot glas och spröjs. Spröjsen, som delar in glasen, är tänkta som ett grafiskt mönster som för tankarna till NK:s historia men som lever sitt eget liv och skapar en detaljering och identitet åt det nya handelshuset.      

NK Axonometri webb förlängd.jpg

Våningsplan två till fyra är tillägnat handel, och våningsplan sex till åtta kontor. Våningsplan fem är flexibelt planerat för att förenkla förvaltningen av ett föränderligt handels- och kontorsnyttjande. Här finns yta för ett helt plan med potential för handel i torg alternativt fjorton butiksytor. Lönsam förvaltning och effektiv uthyrning i en föränderlig värld möjliggörs tack vare anpassningsbarheten i samspelet mellan handelsytor och upp till fyra kontorshyresgäster på samma plan. Möjligheterna är oändliga vilket gör detta till ett NK för samtiden men också för framtiden.

GRÖN OAS MITT I STADEN

NK-kvarterets översta plan, våningsplan nio och tio, med restaurang och konferensavdelning har ett unikt grönskande taklandskap med fantastisk utsikt över Göteborg och västerhavet. Här skapas nya möjligheter genom de stora gröna ytor som tar hand om regnvatten och bidrar till ökad biologisk mångfald i staden, vilket kan skalas upp ytterligare med hjälp av till exempel bikupor och odlingar för restaurangen. Byggnadens form och gestaltning binder samman kvarteret med lugn och tydlighet. Gavlarnas runda form, dess indragna placering och de uppglasade fasaderna skapar en exklusiv och avskild plats - en oas mitt i centrala Göteborg.   

Ett alternativ till konferens kan vara ett spa som erbjuder behandlingar, olika typer av bastur, yogaklasser, meditation och tid för återhämtning. En helt egen värld för välbefinnande med spektakulär utsikt. 

PLAN 9.jpg

VÅNINGSPLAN 9

PLAN 10 TAKPLAN.jpg

VÅNINGSPLAN 10

EN KONSTRUKTION I TRÄ

Påbyggnaden runt de övriga delarna av kvarteret är enkelt utförd i limträ och glas där träet skyddas utvändigt av en metallyta i grått. Fasaden skiftar i liv och trappas in från gatorna i två steg. Horisontella linjer i form av ett räcke löper runt och följer byggnadens livförskjutningar vilket skapar rytm och variation i en lagom grad för att sammantaget upplevas som en lugn, enkel och nedtonad fasad. 

 

Det finns flera anledningar till att vi tycker att en lätt träkonstruktion är det bästa alternativet. Logistiken under byggnationen underlättas och ser man bara till byggfasen är huset klimatneutralt. Räknar man med att det tar mer än 50 år för nya träd att växa upp känns det självklart att även ta med utsläpp för byggnadens drift. Med en energieffektiv byggnad med solceller på taket, grönt elavtal samt fjärrvärme som inte kommer från plast- eller sopförbränning så kan denna post minskas drastiskt. Genom att välja byggdelar och material som är återbrukade eller har låga utsläpp under sin produktion kan man ytterligare sänka utsläppen och förhoppningsvis nå klimatneutralitet.  
 

Sociala mötesplatser och upplevelser blir viktigare för en framtida destination, i kombination med ett ökat utbud av skräddarsydda koncept, event, kultur och service, som lyfter
helhetsupplevelsen och NK:s attraktionskraft.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tävlingsbidrag

UPPDRAGSGIVARE: Hufvudstaden och Göteborgs Stad

ORT: Göteborg

ÅR: 2021

PROJEKTTEAM

Markus Bergerheim

Ansvarig arkitekt

 

Lars Olausson

Handläggande arkitekt

 

Jonas Hermansson

Handläggande arkitekt

Laura F. Stål

Handläggande arkitekt

Salomon Berg 

Medverkande arkitekt

 

Camilla Gyllestrand 

Referensgrupp arkitekt

Cecilia Windh 

Referensgrupp samhällsplanerare

 

Karl-Johan Bexér

Visualiserare

Christoffer Thulin

Visualiserare

KONTAKT

Markus Bergerheim

0765-48 70 76

mabe@liljewall.se