top of page
Kungälv_KVV_gatuvy_Liljewall_210709.jpg

Munkegärdeverket

 
Tillbyggnad produktionsanläggning till kraftvärmeverk / Kungälv

Munkegärdeverket har idag två pannor som eldas med rena naturliga restprodukter från skogs- och trävaruindustri. Här produceras idag både värme och el. Kungälv Energi planerar nu att bygga en tredje panna med samma bränsle, vilket skulle öka kapaciteten med 50 %. Målet är att den nya produktionsanläggning ska vara i drift till vintern 2023/2024. 

Kungälv utvecklas prognoserna visar att behovet av en lokal och trygg produktion kommer att öka under de närmaste tjugo åren, därför planerar Kungälv Energi nu en utökad miljövänlig produktionsanläggning på Munkegärdeverket med målet att vara i drift till vintern 2023/2024.

Kungälv_KVV_flygvy_Liljewall_210709.jpg

SAMLAT GESTALTNINGSKONCEPT

Den nya pannbyggnaden med tillhörande bränslelager ges en nerskalad och enkel gestaltning som med färg, skala och form anpassar sig till det befintliga verket och omgivningen. Vi föreslår mörka fasader som gifter sig med befintligt bränslelagret och den mörka skogsdungen bakom byggnaderna. I kontrast mot det mörka kommer pannbyggnadens stora glasparti mot gatan att väldigt tydligt exponera verksamheten och den kraftigt kulörsatta processutrustningen, i Kungälv energis kulörer, grönt och gult. 

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tillbyggnad

UPPDRAGSGIVARE: Kungälv Energi

ORT: Kungälv

ÅR: 2020–

PROJEKTTEAM

Tomas Hago

Uppdragsansvarig arkitekt

 

Tobias Weyand

Handläggande arkitekt

 

KONTAKT

Tomas Hago

0765-48 70 30

toha@liljewall.se

bottom of page