top of page

PROJEKT / SPORT & FRITID / MELLANBERGSSTRÅKET, VÄSTERTORP

Västertorps
sim- och idrottshall

Det här är vårt bidrag till en ny simhall och idrottsanläggning i Hägersten i södra Stockholm. Anläggningen har stor flexibilitet, en hållbar utformning, väl förankrad i platsens förutsättningar. Ledord för gestaltningen har varit energi, tempo och lekfullhet.

Vi blev inbjudna att delta i ett parallellt uppdrag där vi jämte två andra arkitektkontor skissade på en ny sim- och idrottshall som en del i utvecklingen av Mellanbergsstråket, ett område med rekreationspark och nya bostäder i Västertorp.

I ett inledande steg ritade vi ett övergripande planförslag där vi strävade efter att förstärka området, skapa attraktiva tyngdpunkter och koppla samman stadens olika delar.

I det andra steget gestaltade vi sim- och idrottshallen i ett intressant läge mellan E4:an och den grönskande parken. Vi valde att arbeta med vinklade former och starka kulörer.

En viktig uppgift var att hantera flöden i simhall och idrottshall. Båda skulle fungera självständigt men vara sammankopplade till en enda anläggning. Vi föreslog idrottshallens ena gavel uppglasad framför en lockande klättervägg som ett landmärke för förbipasserande.

Ingen vinnare utsågs i tävlingen och det var heller inte avsikten.

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ORT

ÅR

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

TÄVLINGSFÖRSLAG i PARALLELLA UPPDRAG 2014

 

 

EXPLOATERINGSKONTORET

STOCKHOLMS STAD

VÄSTERTORP, HÄGERSTEN

2014

CA 31 000 M2

bottom of page