top of page

Masthuggskajen

Välkommen till Göteborgs nya kreativa kluster Jernet. Där en opolerad och ruff historia möter en modern och hållbar framtid. Här kan du skapa nya vanor, nya minnen, nya bekantskaper och nya upplevelser. Bakom dig reser sig staden och framför dig ligger vattnet, och om kvällarna den varma solnedgången. För Stena Fastigheter och Riksbyggen har vi på Liljewall tagit fram ett förslag på hur nya Masthuggskajens Kvarter A2 ska formges. Förslaget kallar vi Jernet.

Jernet är ett kvarter med stark identitet där styrkan finns i kontrasterna. En plats där alla göteborgare skall kunna känna tillhörighet, bo eller besöka. Vi tror att Jernet kan skapa platser och rum för nya livstilar och sätt att leva. 

11920600_Masthuggskajen_191007_Part22_fö

UPPDRAG

Masthuggskajen ligger i centrala Göteborg mellan Järntorget, långgatorna och hamnen. Ambitionen är att Masthuggskajen ska sticka ut och få liv genom den kreativa blandningen av gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, högt och lågt, globalt och lokalt, av affärer, restauranger, kreativa verksamheter, folkvimmel och kulturliv. En tillåtande och inkluderande plats där alla kan känna sig välkomna. 

 

Tillsammans med Fojab, Kjellgren & Kaminsky och Lundgaard & Tranberg blev vi inbjudna att tävla om Kvarteret A2 på Masthuggskajen i Göteborg. 

PELARE_SCHEMA.jpg

UTFORMNINGEN INSPIRERAS AV HAMNMILJÖN

Jernets fasader är i största möjliga mån av återbrukade material. Materialen har en sammanhållen färgskala för att ge plats åt ett rikare formspråk. Helhetsupplevelsen är en småskalighet i uppdelningen och en robusthet i materialen. Med en palett av tegel, metaller, trä och glas tänker vi oss att byggnaden också kan förändras över tid och de enkla robusta materialen kan dessutom att kunna återbrukas och återanvändas. 

Masthuggskajen_Torget_liljewall_191101.j

Den perfekta bostaden ser olika ut för olika målgrupper och förändras dessutom över tid och efter livssituation. Med en palett av grundläggande principer som vi ser som extra värdeskapande och hållbara skapar vi viktiga bostadskvaliteter i alla de variationer, typologier och storlekar av lägenheter som Jernet erbjuder. 

FÖRVALTNING OCH GEMENSAMMA TJÄNSTER

I den framtida staden konsumerar vi färre varor, men fler tjänster. 
Vi kan redan se förändringen i stadsbilden med färre butiker men fler caféer och frisörer. Det är en utveckling som sannolikt fortsätter under kommande år där e-handeln förväntas öka sin andel av konsumtionen. Det finns anledning att tro att service kopplad till våra bostäder kommer att öka. 

 

Med Jernets unika läge i staden ser vi möjligheter att utöka det valfria tjänsteinnehållet för de boende. Här finns möjligheter att tillhandahålla kringtjänster förberedda för de boende som underlättar vardagen. Smarta digitala lösningar sköter bokningar och öppnar dörrar, men det kommer också att efterfrågas personlig service. Vi tror att Jernets conciergetjänster finns i Jernverket och kan nyttjas både av de boende och av andra i närområdet. Kvarteret är tillräckligt stort för att den grundläggande efterfrågan ska kunna uppstå för att affärsmöjligheter ska uppstå.

Illustrationsplan_200_FINAL.jpg

GRÖNA TAK

Med gröna taklandskap skapas förutsättningar för biologiskmångfald, ekosystemtjänster och hög grönytefaktor. De gemensamma takterrasserna, en för varje trappuppgång, skapar en unik kvalitet för de boende. Takträdgårdar och terrasser blir sociala mötesplatser där man kan vara själv eller samla många. Här finns odlingsmöjligheter i växtbäddar och på några terrasser även i växthus skyddat från vind. Framför allt bjuder varje terrass på en obruten utsikt över älven, hamnen och full tillgång till kvällssolen, himmel och hav.

Jernet är ett kvarter med stark identitet där styrkan finns i kontrasterna. En plats där alla göteborgare ska kunna känna tillhörighet, bo eller besöka. 

KORTA FAKTA

STATUS: Parallellt uppdrag 

BESTÄLLARE: Stena Fastigheter & Riksbyggen

ORT: Göteborg

ÅR: 2019

OMFATTNING: 12 300 m², 150 lägenheter

PROJEKTTEAM

Karl Palmberg

Ansvarig arkitekt

Joanna Henje

Ansvarig arkitekt

Jeff Robles

Arkitekt

Michael Ghersetti

Arkitekt

Olle Gudmundsson

Arkitekt

Rasmus Lassen

Landskapsarkitekt

Christoffer Thulin

Visualisering

Karl-Johan Bexér

Visualisering

Katarina Morén Styf

Marknad/Copy

Anna Kristinsdóttir

Marknad/Grafisk form

Fanny Almroth
Arkitektpraktikant

KONTAKT

Joanna Henje

0765-48 70 16

johe@liljewall.se

bottom of page