12026100_KommunhusKV_210825_1.jpg

Lomma kommunhuskvarter

Förstudie för nytt kommunhuskvarter / Lomma kommun

På uppdrag av Lomma kommun har vi tagit fram en förstudie kring hur ett framtida kvarter med bland annat ett nytt kommunhus och ny gymnasieskola skulle kunna se ut. Förstudien är detaljerad, med förslag på planlösningar för den nya kommunhusbyggnaden som ska rymma gymnasieskola och kontorsytor. Förstudien omfattar även potentiella påbyggnader av den befintliga Vintorpsskolan som ligger ett stenkast bort från den tänkta kommunhusbyggnaden, samt bostäder.  
12026100_KommunhusKV_210825_4.jpg

Den nya byggnaden kommer innehålla kommunhuset, kontor och gymnasieskola där bottenvåningen binder dem samman. De två ljusare främre volymerna markerar kommunhusets nya lokaler, medan de två mörkare i mitten tillhör gymnasieskolan. Närmast Vinstorpskolan kan ytterligare byggnader tillkomma.

KOMMUNHUS, GYMNASIUM OCH KONTOR

I dagsläget finns inget gymnasium i Lomma. I kommunens gymnasieutredning har cirka 40 elever i årskurserna sex och åtta, samt fyra studievägledare, intervjuats om vad som krävs för att unga i Lomma ska vilja läsa gymnasiet i Lomma. Att få gå i skola med kompisar man känner, en skola med bra rykte och kort skolväg är några av sakerna som anses viktigt bland eleverna. Det framtida gymnasiet ska även vara inriktat på att minska skolstress och psykisk ohälsa bland unga. 

12026100_KommunhusKV_210825_Page_3.jpg

Vårt förslag skapar ett nytt stråk genom centrala Lomma från tågstationen ner till hamnen. Kvarterets dynamiska former bidrar till små fickparker och mellanrum som även allmänheten kan nyttja.

LK fast4.jpg

Det nya kommunhuskvarteret är utformat för att samspela med den småskaliga, kringliggande bebyggelsen, som delvis består av villor, och skapa ett levande stadsrum. Taklandskapet får därför högre toppar mot mitten och lägre hörn ut mot omgivningen, och via trappor kan man ta sig upp på entréplanets tak.

12026100_KommunhusKV_210825_5.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Under utredning

UPPDRAGSGIVARE: Lomma kommun

ORT: Lomma

ÅR: 2018 -

BRUTTOAREA (cirka): 

Kontor: 4 200 kvm

Gymnasium: 4 400 kvm

Gemensamma ytor: 1000 kvm

Vinstorpsskolan: 3 000 kvm

Bostäder: 5 600 kvm

PROJEKTTEAM

Tina Francke  

Arkitekt

Kushtrim Regjepaj

Arkitekt 

Amanda Möller

Arkitekt 

Jeff Robles
Arkitekt 

Frida Öhlin

Arkitekt 

Erika Brantvall 

Arkitekt 

Louise Hagelberg

Arkitekt 

Anja Hesselgren

Landskapsarkitekt

Rebecca Eriksson

Landskapsarkitekt

Alexander Johnsson

arkitektpraktikant

KONTAKT

Tina Francke  

Arkitekt

0765-01 71 44

tifr@liljewall.se