top of page
12026100_KommunhusKV_210825_1.jpg

Lomma kommunhuskvarter

Kommunhuskvarteret ska vara en inbjudande, kreativ och levande mötesplats som möter framtidens behov och möjligheter. Det ska bidra till ett levande centrum på både dag och kvällstid, alla dagar i veckan. Med fokus på att skapa mervärde för samhälle, invånare och användare bidrar projektet till innovativ samverkan och stärker Lommas varumärke. Kommunhuskvarteret utformas för hälsa, trygghet, attraktivitet och hållbarhet. Med smarta och flexibla lösningar ska projektet anpassas till den framtida utvecklingen.

Den nya byggnaden kommer innehålla kommunhus och gymnasieskola som binds samman av bottenvåningen. 
Från torget i väst gör man entré till kommunhuset och mot stationen i öster ligger entrén till gymnasieskolan. 
Verksamheterna kommer kunna samutnyttja ett antal lokaler såsom aula, storkök och atljé. I dagsläget finns inget gymnasium i Lomma. 

KOMMUNHUS OCH GYMNASIUM

Vårt förslag skapar ett nytt stråk genom centrala Lomma från tågstationen ner till hamnen. Kvarterets dynamiska former bidrar till små fickparker och mellanrum som även allmänheten kan nyttja.

LK fast4.jpg

Det nya kommunhuskvarteret är utformat för att samspela med den småskaliga, kringliggande bebyggelsen, som delvis består av villor, och skapa ett levande stadsrum. Taklandskapet får därför högre toppar mot mitten och lägre hörn ut mot omgivningen, och via trappor kan man ta sig upp på entréplanets tak.

Lomma kommunhus och gymnasium 220616 HQ 12.jpg

Med avstamp i Lommas historia inom tegeltillverkning blir tegel en naturlig match för projektet. Den kontextuella kopplingen till strandliv och sandnära toner lägger grund för en ljus palett i varma beigea toner. Genom att förse byggnaden med ytterligare ett lager i form av ett utanpåliggande, vertikalt raster kamoufleras våningsplanen och den yttre konturen, formen, blir framträdande.

Referensbilder.

12026100_KommunhusKV_210825_5.jpg

KORTA FAKTA

UPPDRAGSGIVARE: Lomma kommun

ORT: Lomma

ÅR: 2018 -

BRUTTOAREA (cirka): 14 200 kvadratmeter

14

PROJEKTTEAM

Erika Brantvall 

Uppdragsansvarig

Tina Francke  

Uppdragsledare

Jeff Robles 

Gestaltningsansvarig

Beatrice Wilke

Handläggande arkitekt

Aron Wigh

Handläggande arkitekt

Åsa Larsson

Handläggande ingenjör

Kushtrim Regjepaj

Arkitekt 

KONTAKT

Tina Francke  

Uppdragsledare

0765-01 71 44

tifr@liljewall.se

bottom of page