top of page

LJUNGAVIKEN

En ny del av staden

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSONER

DELVIS FÄRDIGSTÄLLT

 

 

SÖLVESBORGS KOMMUN

 

 

2010-

liljewall_landskap

Efter en urvalsprocess 2010 blev Liljewall arkitekter utvalda att delta i en inbjuden tävling om gestaltning av Ljungaviken allmänna ytor, en ny stadsdel i Sölvesborg. Tävlingen vann vi och vi har därefter arbetat vidare med planeringen av stadsdelens gemensamma ytor, som park, gator, torg med mera.

 

Ljungaviken är en helt ny del av staden, på andra sidan Sölvesborgsviken. Över viken har en av Europas längsta gång- och cykelbroar byggts intill en fantastisk, havsnära natur med höga tallar och ängsmarker. Där står de första husen nu klara.

 

I nära samarbete med Sölvesborgs kommun har vi även arbetat vidare med brons anslutningar, kopplingen till stadskärnan med mera. Vi arbetar vidare med en restaurang- och konferensanläggning vid Havsudden. Ytterligare en tävling i Ljungaviken har vi vunnit – om ett nytt äldreboende.

liljewall_stadsbyggnad

LIKNANDE PROJEKT

bottom of page