top of page
DSC01913.jpg

LILJEWALL MÖTER

Hilda Esping Nordblom

Hur ser framtidens bostad ut?

Hilda Esping Nordblom, arkitekt på Liljewall, är utsedd till adjungerad konstnärlig professor vid avdelningen Byggnadsdesign, vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik på Chalmers. Hon kommer att vara verksam med bostadsfrågor i samverkan med CBA, och bidra som lärare på både kandidat- och mastersnivå, som föreläsare och bistå i forskningsprojekt.

Grattis till ditt nya uppdrag! Hur kommer det sig att du har blivit anlitad till detta?
 

Tack! Liljewall har haft ett mångårigt samarbete med Chalmers inom olika områden, och jag har flera engagemang sedan tidigare inom just bostadsarkitektur. Jag undervisar i bostadskurser, verkar som gästkritiker och är engagerad i styrgruppen för CBA – Centrum för boendets arkitektur. Professuren är ett led i att fördjupa vårt samarbete och jag är jätteglad för den här möjligheten.

Så Chalmers är en bekant miljö?
 

Ja, jag har själv fått min arkitektutbildning på Chalmers och ser fram emot att nu få tillbringa mer tid där. Jag hade många väldigt bra lärare som lärde mig mycket, det känns roligt att nu få möjligheten att ge något tillbaka.

Vad vill du bidra med, till Chalmers och studenterna?
 

Jag vill bidra med mina erfarenheter som praktiserande arkitekt. Jag ser det som viktigt att akademin och branschen har ett bra utbyte av forskning och yrkesrelaterad kunskap och hoppas kunna vara en del av detta. Det berikar mig att få coacha och undervisa studenter, det ger så mycket tillbaka. Jag vill diskutera bostadsarkitektur men också arkitektrollen, hur man arbetar och hur man tar sig an en uppgift. När man är student har mycket tankar och funderingar om sin framtida roll och jag hoppas att jag kan ge dem en god start in i arkitektyrket. Sedan hoppas jag även kunna vara en förebild för studenterna, särskilt unga kvinnor då branschen fortfarande är ganska mansdominerad.

Du kommer ju att arbeta vid institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnad, och ha en viktig roll i CBAs (Centrum för boendets arkitektur) bostadsforskning – vad är det som lockar med just bostäder?


Att skapa bra bostäder och bostadsmiljöer för alla människor är det jag brinner för, och det jag har arbetat med i många år. Jag ser fram emot att fortsätta bidra till och vara en del i utvecklingen av CBA:s fina arbete inom bostadsforskning.

 

På senare år har det pratats mycket om att vi behöver bygga många bostäder på kort tid, och att bostadsbristen är stor. Jag ser att det är viktigt att vi värnar om bostadskvalitéerna och ritar hållbara hem ur flera aspekter. Att de ska vara material- och energimässigt hållbara är A och O, men vi behöver också prata om hur ska folk ha råd att bo i de bostäder vi ritar.

 

Bostäderna måste också vara socialt hållbara och hålla över tid. Flexibla bostäder som människor kan bo i under olika skeden i livet och förändra utifrån konstellation och behov. Det finns stora familjer, det finns små, man kanske vill bo ett gäng kompisar ihop – vi behöver se en större mångfald när vi ritar bostäder och inte göra dem för likriktade. Vilka bygger vi för? Hur tänker kommande generationer? Hur ser framtidens bostad ut?

Hilda Esping Nordblom

Hilda är arkitekt på Liljewall, och deltar aktivt i kontorets bostadsgrupp, där man kontinuerligt för diskussioner om bostadsutformning och bostadsutveckling. Sedan 2017 sitter Hilda i styrgruppen för Centrum för Boendets Arkitektur på Chalmers där hon nu också är utsedd till adjungerad konstnärlig professor.

ESPING-NORDBLOM-HILDA_NY.jpg

I samarbete med arkitekten, professorn och skribenten Ola Nylander vid CBA – Centrum för boendets arkitektur har vi gjort boken "Bostäder att trivas i".

bostader-att-trivas-i_liljewall-cba_omsl
Tack för pratstunden Hilda! Vi önskar dig stort lycka till med ditt nya uppdrag.
Liljewall_Borgen05.jpg
bottom of page