top of page
DSC03140.jpg

LILJEWALL MÖTER

Calle Hellberg &

Maria Johansson

Att rita badhus som passar många olika människor och behov

På Liljewall vurmar vi extra mycket för badhus och är idag en av landets ledande badhusarkitekter. Det är många komplexa frågor som ska hanteras när man gestaltar en ny simanläggning. Det är en stor investering och en byggnad som ska hålla över lång tid. Vi har träffat arkitekterna Calle och Maria för att prata mer om hur de ritar i tidiga skeden. Det kan innebära att göra enkla inledande skisser, eller mer omfattande utredningar. Det finns många möjligheter att gå, utifrån vad som önskas i varje enskilt projekt.

Hur går det till när ni börjar rita ett badhus?
 

Maria: Oftast kommer beställaren, i många fall en kommun, till oss och har ett önskemål, eller en övergripande idé kring hur de skulle kunna investera i ett nytt badhus. Då börjar vi med att se över vilka behov de har och vilket innehåll som skulle kunna passa. Vilka ska badhuset tilltala? Vilka ska vistas där? Vilka aktiviteter är prioriterade?

Calle: Vi ritar övergripande layouter i form av blockplaner med tydligt redovisade flöden. Utifrån våra skisser kan beställaren se hur de önskade funktionerna faller ut och hur stora areor lokalprogrammet ger. Med skisserna kan vi också utreda om badhuset får plats på en föreslagen tomt. Kommunen kan skapa sig en uppfattning om kostnaderna och fatta ett investeringsbeslut. Om så önskas tar vi redan här fram illustrationer som visar hur badhuset skulle kunna se ut.

 

Vilka aspekter är särskilt viktiga?

Maria: Badhus är ofta en offentlig byggnad där många människor vistas och de önskar en behaglig och trygg upplevelse. Därför är social hållbarhet viktig när vi ritar våra badhus. Vi försöker titta på badhuset med olika ögon, ur olika perspektiv. Det ska vara tillgängligt och inkluderande för alla. Ett exempel är ett badhus i Falun som vi arbetar med just nu, där vi har bytt ut de klassiska omklädningsrummen och istället byggt individuella bås där besökarna kan klä om. Samtidigt befinner vi oss i konstant förändring och vi vet inte exakt hur badkulturen ser ut om 10 år. Därför ligger en stor del av utmaningen i att kunna utforma en byggnad som kan vara robust nog att hålla under lång tid men samtidigt flexibel för att kunna hantera framtida förändringar.

 

Calle: Hållbarhet är en viktig aspekt, vi väljer material som ska hålla över lång tid utan att belasta miljön. Vi driver miljöfrågorna aktivt i våra projekt och har tidigare ritat badhus som uppnår de högst ställda klimatmålen.

 

Hur ser den kreativa processen ut när ni ritar badhus?

Calle: Varje badhus är unikt och det genomsyrar hela vår designprocess. Vi tar alltid den specifika platsen som utgångspunkt. Kan vi hitta ett unikt koncept för just den här byggnaden? Munktellbadet i Eskilstuna ligger i anslutning till ett historiskt betydelsefullt industriområde från 1800-talet. Här lät vi det traditionella röda teglet återkomma i en modern tolkning i badhusets fasader. Vi lät sedan den industriella känslan vandra vidare in i huset och vi formgav barnens lekbassäng som en spännande verkstad med lyftkran och färgglada kugghjul.

Maria: Tillsammans med beställaren tittar vi också på den senaste utvecklingen inom badkulturen och vilka aktiviteter vi kan erbjuda för att locka en bred målgrupp. Just nu är det mycket fokus på hälsa och välmående. Besökarna vill motionera men också slappna av. Badhusen konkurrerar med spa och man söker en slags lightversion av relax. En anläggning ska också tillhandahålla bassängytor för en mängd olika vattensporter, såsom undervattensrugby, kanotpolo och kanotslalom för att nämna några. Kommunerna önskar därför flexibla bassänger, för att man snabbt ska kunna ställa om mellan olika aktiviteter.


 

Varför ska man välja Liljewall när man vill investera i ett nytt badhus?

Calle: Vi kommer till varje projekt med ett öppet sinne och har med oss vår långa erfarenhet. Vi har ritat många badhus och kan förutse de svårigheter som kan uppstå. Vi är duktiga på att analysera behov och flöden och utifrån det rita kompakta anläggningar med många funktioner. Så vill vi förstås att det ska resultera i vackra byggnader.

Maria: Här på Liljewall är vi en del av ett större sammanhang, det finns många kompetenser i företaget och jag tror att det skärper vår arkitektur. Vi lär av varandra hela tiden. Kollegor inom inredning och landskap är ofta en naturlig del av våra badhusprojekt och vi plockar många gånger också in någon av våra spetskompetenser inom exempelvis hållbarhet, visualisering och ljusdesign. Vi kan finnas med i ett tidigt skede, eller hela vägen till färdig byggnad – vi behärskar hela processen.

Maria Johansson

 

 Maria arbetar som handläggande arkitekt och är också marknadsområdesansvarig för Sport & Fritid på Liljewall. De senaste åren har hon varit med och ritat Lögarängsbadet i Västerås och även varvat badhusritande med några kontorsprojekt, såsom SKF’s nya huvudkontor i Göteborg. Hon brinner för att skapa väl gestaltade publika rum och mötesplatser där alla känner sig välkomna.

Telefon: 0703-78 84 26
E-post:  maria.johansson@liljewall.se

JOHANSSON_MARIA_ny.png
HELLBERG CALLE_ny.png

I Sverige finns cirka 450 offentliga badhus. De fyller en viktig funktion som mötesplatser, men också för att kunna skapa en god simkunnighet. Simsporten är stor och simning är en populär vardagsmotion. I badhus vistas motionssimmare, elitsimmare, skolklasser och barnfamiljer sida vid sida. En stor del av landets badhus byggdes för 50 år sedan och är nu i behov av renoveringar. Många kommuner väljer att bygga helt nya badhus, istället för att renovera.

Munktellbadet 09.jpg

Calle Hellberg

Calle arbetar som uppdragsansvarig arkitekt på Liljewall och ritar främst badhus. De senaste åren har han bland annat varit delaktig i de badhus som nu uppförs i Burlöv och Timrå, och ett antal tidiga skisser. Några av hans drivkrafter är att hitta väl fungerande planlösningar, koncept och individuella uttryck för det enskilda projektet och den specifika platsen.

Telefon: 0765-48 70 46
E-post:  calle.hellberg@liljewall.se

Tack Maria och Calle för en spännande inblick i utformningen av ett nytt badhus!
9557 033.jpg
bottom of page