top of page
_M3A9232_web.jpg

Länssjukhuset Ryhov

System-, bygg- och relationshandling för tillbyggnad / Länssjukhuset, Ryhov

Region Jönköpings län gör nu en storsatsning på att förbättra och modernisera Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Först ut i den långsiktiga planen är byggnationen av hus D1. Här finns fyra toppmoderna vårdavdelningar samt flertalet mottagningar såsom mammografi och dialys. Liljewall har tillsammans med NCC och Region Jönköpings län gjort system- till relationshandling av tillbyggnaden av hus D1.
_M3A9188_web.jpg

I huvudtrapphuset binds våningsplanen samman med en mörk kulör för att underlätta orientering. Den mörka kulören ger samtidigt fokus till trappan för att uppmuntra till aktivitet och hälsosamma val i vardagen.

Ryhov_illustrationsplan_liggande.jpg

FÖRUTSÄTTNINGAR & UPPDRAG

Projektet som kallas ”Hus D1” består egentligen av två byggnader, byggnad D1 och byggnad D2 med sex respektive sju våningar och en yta av 34 000 kvadratmeter. Byggnaderna är påkopplade sjukhuset åt norr och nås via det befintliga sjukhuset huvudentré. Entréplan i Hus D1 är för mottagning samt dagsjukvård, här finns bland annat mamomografi och dialys. Våningarna under och över inrymmer två nya akutvårdsavdelning respektive två vårdavdelningar för medicin med tillhörande dagsjukvård. Högst upp i byggnaden finns utbildningslokaler för metodikum och läkarutbildning som bedrivs av Linköpings Universitet.

Vi strävar alltid efter en god dialog och därför arbetar vi med verktyg där våra idéer enkelt kan kommuniceras och till och med upplevas. I 3D-modellen ovan visas ett dagrum från Ryhovs sjukhus. Ta upp modellen i storbild och rör dig runt i genom att använda muspekaren.

_M3A9278_web.jpg

Samtliga vårdrum är enkelrum med egen RWC. En patient som ligger i sängen skyddas från insyn av fönstrets höga del, samtidigt som den låga delen ger möjlighet till fina utblickar. Naturmaterial har varit viktigt för att skapa värme och detaljer i ask knyter ihop rummet.

RYHOV_DAGRUM_Liljewall_webb.jpg

Dagrummet ligger som ett nav på samtliga vårdavdelningar. Dessa har visat sig vara extra viktiga vid enkelrum för att minska patientens ensamhet och öka rörlighet. Genom koppling till utemiljö via balkong, naturmaterial och lugna färger skapas här en lockande mötesplats för patienterna.

I Hus D1 har målet varit att skapa god vårdmiljö med fokus på patienter och personals välbefinnande.

RYHOV_VÄNTRUM_Liljewall_20180413_webb.jpg

De invändiga kulörerna har valts för att skapa en levande och mänsklig miljö. Kulörerna underlättar samtidigt orientering genom huset, varje våningsplan har sitt eget kulörtema. 

_M3A9445_web.jpg

Läkarutbildningen har husets bästa hörnläge. Gradängsalen har modern teknologi som underlättar undervisning både på plats och på distans. Här har fokus varit att skapa en varm och inbjudande atmosfär med hjälp av naturmaterial och genomarbetade detaljer.

_M3A8994_2_web.jpg

Den nya utbyggnaden har även fått en centralt belägen småländsk tallskog. Med utgångspunkt i SLU:s senaste forskning om utemiljöns betydelse för både patienternas och personalens hälsa och välbefinnande har man försökt att få med så många miljökvaliteter som möjligt; tydliga årstidsväxlingar, naturmaterial, porlande vatten och platser för både stillhet och sociala möten. Stor vikt har även lagts vid att skapa en stark kontakt med det gröna inifrån sjukhussängen.

Länssjukhuset Ryhov tilldelades Jönköpings Stadsbyggnadspris 2020

Att detta projekt har kunnat genomföras i ett så högt tempo är ett resultat av effektiv projektering, vilket även har inneburit att man har kunnat hålla nere kostnaderna. Nyckeln till framgången stavas partnering.

DSC03547.jpg

Partnering-projektet Hus D1 — en prisad framgångssaga för Liljewall och NCC

_V5A2090_web.jpg

Byggnaden är utformad för att inge trygghet. Fönstersättningen och lekfullt utskjutande ”glasboxar” släpper in ljus, skapar fina utblickar mot grönskan.

KORTA FAKTA

SYSTEM-, BYGG- OCH RELATIONSHANDLING: Liljewall

FÖRSTUDIE: White arkitekter

UPPDRAGSGIVARERegion Jönköpings län

Projektet har genomförts i så kallad partnering, vilket är en strukturerad samverkansform där NCC och Region Jönköpings län gemensamt tagit fram systemhandlingar, projektbudget och detaljprojektering för projektet. 

ORT: Jönköping

ÅR: 2018–2020. Delar av byggnaden är klar och i drift. Byggnaden beräknas vara klar under 2021.

BRUTTOAREA (BTA): cirka 34 000 kvm

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Silver

PROJEKTTEAM

Johan Brendelökken 

Uppdragansvarig
Bosse Svensson

Ansvarig arkitekt
Linda Bergquist

Handläggande arkitekt
Emelie Joelsson
Anna Ström 
Görel Steg
Annika Mangold
Michael Sjöblom 
Johan Söderström 
Josef Quennerstedt
Sofia Skoglund
Fredrik Danielsson
Erik Skarin
Mats Knutsson
Tina Andersson
Lotta Josefsson

och många fler...

KONTAKT

Johan Brendelökken

Uppdragsansvarig

0765-48 70 32

jobr@liljewall.se

Andreas Johansson

Uppdragsansvarig Landskapsarkitekt

0765-48 70 41

anjo@liljewall.se

bottom of page