ARKITEKTUR / VÅRD / LÄNSSJUKHUSET RYHOV

LÄNSSJUKHUSET RYHOV

Nya toppmoderna lokaler färdiga år 2020

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSON

PROJEKTERING

 

REGION JÖNKÖPING LÄN

 

 

2018-2020

34 000 M2

JOHAN BRENDELÖKKEN
Uppdragsledare
Show More
liljewall_vård

Region Jönköpings län gör nu en storsatsning på att förbättra och modernisera Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Sjukhuset ska få en toppmodern akutvårdsavdelning och flera nya vårdavdelningar. Liljewall arkitekter har fått i uppdrag att tillsammans med NCC och Region Jönköpings län utföra tillbyggnaden.

 

Tillbyggnaden består av byggnad D1 och byggnad D2 med sex respektive sju våningar och en yta av 34 000 m2. Den kommer att uppföras norr om sjukhusets huvudentré och ska inrymma en ny akutvårdsavdelning med 48 platser, två vårdavdelningar för medicin med tillhörande dagsjukvård och mottagningar samt mammografimottagning. I byggnaden kommer också att finnas utbildningslokaler för bland annat läkarutbildning som bedrivs av Linköpings Universitet.

 

Att utveckla vårdlokaler handlar om att utforma en säker och läkande miljö för personalens välbefinnande och inte minst patientens tillfrisknande. Med en bred kunskap och gedigen erfarenhet av att bygga vårdmiljöer ser vi fram emot att lösa detta komplexa och utmanande vårdbyggnadsprojekt.

 

Projektet genomförs i så kallad partnering, vilket är en strukturerad samverkansform där NCC och Region Jönköpings län gemensamt tar fram systemhandlingar, projektbudget och detaljprojektering för projektet. Både NCC och Region Jönköpings län var överens om val av arkitekt, Liljewall var det kontor som föll båda parter i smaken.

Byggnationen beräknas starta under första kvartalet 2018 och utbyggnaden kan då tas i drift årsskiftet 19/20 för läkarutbildningen på plan 6, i hus D2 och resterande delar vid årsskiftet 20/21.

liljewall_landskap

RELATERADE PROJEKT