top of page
Kvirkelhusen Terrass 220620.jpg

Kvirkelhusen

Nybyggnad/Lomma
En kvirkel är varken en kvadrat eller en cirkel, utan både och. Det är också formen på de mjukt rundade balkongerna som omsluter husen i norra Lomma. Den skånska bruksorten med sin stora naturliga hamn blir strandnära småstad i rörelse. Centrumet växer längs med kusten med nya boenden för de hemmastadda såväl för inflyttade från såväl Malmö och Lund som landsbygd. Tillsammans med CA Fastigheter har Liljewall vunnit en tävling om fem nya huskroppar i Lomma Hamn med kvalitetsboenden för såväl den yngre växande familjen som pensionärsparet till grannar.
birgith-roosipuu-sh__popHbO4-unsplash.jp
Kvirkelhusen Pitchbild 220620.jpg

En tydlig kustidentitet och relationen mellan ute och inne och präglar Kvirkelhusen.

Stranden, omgivande natur och de öppna utblickarna mot Öresund har inspirerat husens gestaltning och material.

Image by Mourad Saadi

Det nya bostadsområdet vid Lomma Hamn förstärker tätortens nuvarande kvaliteter. Rekreationslandskapet längs kusten är värdefullt för både orten och för regionen. Den nya bebyggelsen i norra Lomma blir ett naturnära boende i skogsmiljö med havsutsikt för de boende att trivas i. De fem strandvillorna har ett säreget uttryck i den blandade stadsmässighet som annars präglar områdets helhet.

 

Strandvillorna är små och fritt liggande flerbostadshus i fyra till fem våningar. Kulörerna är ljusa och materialen naturligaDet omgivande naturområdet förblir tillgängligt genom att husen placeras glest och är upplyfta på pelare.

12027600_Lomma_Brohus_Redarvillorna_2101

Trapphus och hiss placeras i mitten av byggnaderna för att låta lägenheterna löpa längs hörnen med sammanhängande terrassytor. Med genomtänkta planlösningar skapas fria siktlinjer från lägenheternas entréer och utsikter från varje rum. Högre upp i husen blir terrasserna mer generösa och lägenheterna mer tilltagna med sociala ytor både ute och inne. 

Kvirkelhusen Balkong 220620.jpg

Balkongernas form har gett namn till Kvirkelhusen.

Den vilda karaktär som området har idag ska bevaras. Med skötsel och viss plantering av rumsbildande vegetation ska det kunna upplevas som större än det är idag. Den tilltagna strandplanteringen är del av det gröna stråket som börjar med Strandfuret och fortsätter på andra sidan Södra Västkustvägen i östra delen av Habofältet. Nya stigar som är sammankopplade med gatunätet läggs till för att förhöja upplevelsen för öppna upp för fler att ta del av den strandnära naturen.

12027600_Lomma_Brohus_Redarvillorna_210113 situationsplani.jpg
Närheten till vattnet är ett självskrivet ledmotiv för hela Lomma Hamn. En sydskånsk pärla med plats för attraktiva boenden och strandnära verksamheter. 

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Tävling

BESTÄLLARE: CA Fastigheter

ORT: Lomma

ÅR: 2021

PROJEKTTEAM

Jeff Robles

Arkitekt

Beatrice Wilke

Arkitekt

Amanda Möller

Arkitekt

Liv Augsburg

Arkitektpraktikant

Malin Eliasson

Arkitektpraktikant

KONTAKT

Tina Francke

076 501 71 44

tifr@liljewall.se

bottom of page