top of page
Kvarteret Farao 17_exteriör_Liljewall.png

Kvarteret Farao 17

Kontorshus / Solna

Expansiva Arenastaden får sin nya entré. Mitt emot den framtida tunnebanestationen och 4 minuter från Stockholm city ska en 38 000 kvadratmeter stor kontorsfastighet uppföras. Hållbarhet, social interaktion, co-working, mötesytor och restauranger ska bidra till en innovativ miljö där framtidens arbetsplats växer fram.

Kvarteret Farao Ljusgård Entré Liljewall.png

Kvarteret kläs med eleganta keramiska plattor i gröna och ljus­bruna toner. För att skapa variation och addera värme finns även inslag av trä. Vi har genomgående valt robusta och genuina ytskikt med lågt underhållsbehov och som fungerar väl att demontera för återbruk.

ETT KONTORSHUS NÄRMRE VARDAGEN

Hösten 2022 utlystes ett parallellt uppdrag för att gestalta ett nytt kontorshus i Arenastaden. Liljewall gick vinnande ur tävlingen med ett kontorshus som sammankopplar det nya med det befintliga, skapar möjlighet till möten mellan olika målgrupper och som bidrar till att bygga en känsla av gemenskap och trygghet i området.

Kvarteret Farao 17 (F17) blir början till något nytt i stadsdelen - ett levande kontorskvarter som inbjuder till vardagsliv även efter klockan fem. Kvarteret kommer att ha nya bostäder som närmsta grannar och som granne vill vi bjuda in och välkomna dem. Samtidigt ska kvarteret erbjuda områdets mest attraktiva kontorslokaler, det ska kännas i husets gestaltning.

F17 kommer bli en byggnad som tar plats utan att ”skrika på högsta volym”. Arkitekturen präglas av tre tydliga volymer, alla med en egen karaktär och egna kvaliteter. Många av fasadens gestaltningselement återupprepas men skapar, genom olika kulör och ytskikt, en fin variation och en tydlig identitet i ett lågmält samspel med närliggande kvarter. F17 ska bli en modern kontorsbyggnad med lågt CO2-avtryck och kommer certifieras enligt BREEAM Excellent.

Kvarteret Farao Ljusgård Övre del Liljewall.png

Innanför fasaden öppnar sig en ljus och luftig ljusgård där dagsljuset letar sig ned genom ett glastak. Ljusgården blir en naturlig och inbjudande vistelseyta där människor och företag kan interagera med varandra. 

12226900_Farao_Concept_Sketches02_Sida_1.png

Tidiga volymskisser med vy mot Dalvägen.

Fördjupad skissprocess.

"Vi i teamet är otroligt glada att vi fått förtroendet att utveckla F17 tillsammans med Fabege. Vårt mål är en rakt igenom hållbar byggnad, där även gestaltningen håller över tid. Vi har inte råd att bygga dagfjärilar idag, utan för vår gemensamma framtid behöver vi tänka mer långsiktigt än så"

Camilla Gyllestrand, ansvarig arkitekt Liljewall.

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Kvarteret Farao 17

UPPDRAG: Nybyggnad av kontorshus

STATUS: Programhandling

KUND: Fabege

ORT: Solna

ÅR: 2022-

BRUTTOAREA (BTA): ca 38 000 kvadratmeter

HÅLLBARHET: Projektet certifieras enligt BREEAM, nivå excellent

PROJEKTTEAM

Camilla Gyllestrand

Uppdragsansvarig

Melinda Delst-Stokes

Uppdragsledare

Marcus Engvall

Handläggande arkitekt

Elin Karlsson

Handläggande ingenjör

Agnes Engström

Medverkande arkitekt

KONTAKT

Camilla Gyllestrand

Uppdragsansvarig arkitekt

0765 - 48 70 06

cagy@liljewall.se

bottom of page