top of page
Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_01.jpg

Kv. Elegansen

Nybyggnad bostäder, kontor och handel / Valand, Kungsbacka
Elegansen är kvarteret som stoltserar med ett eget gyllene hus. Dessutom erbjuder det områdets största och härligaste innergård. Värmen i kulörerna och variationen i materialen skapar ett effektfullt intryck som markerar en av huvudentréerna till den nya stadsdelen Valand. I Elegansen finns både bostäder, kontor och handel. Stadsmässiga kvaliteter och en mänsklig skala har varit viktiga grundstenar i projektet som startade som en tävlingsvinst.
Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_34.jpg
Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_37.jpg

I kvarteret möts man av två ståtliga profilbyggnader i glimrande mässing och glaserat varmrött tegel med lekfulla fönster- och balkongplaceringar som höjer de boendes livskvalitet.

Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_07.jpg

Kvarteret Elegansen är första etappen i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån, med målet att skapa en ny stadsdel, Valand, som ska knyta samman Kungsbacka centrum. 

Visionen: vackra djärva bostäder och verksamheter - hus att vara stolta över - med god ekonomi och långsiktig kvalitet. Materialvalet och detaljrikedomen är tänkt att signalera ett välmående Kungsbacka på en plats som knyter an den historiska innerstaden med det samtida handelsområdet.  

 

Här finns två profilbyggnader som sticker ut, handels- och kontorshusen i glimmande mässing och glaserat varmrött tegel. Bottenvåningarna är planerade för ett föränderligt bestånd för att skapa ett levande och inbjudande stadsrum där människor träffas och trivs. Hälften av lokalerna är förberedda för att kunna växla mellan restauranger och andra typer av verksamheter utan omfattande ombyggnationer. Detta då installationer är förberedda för storkök i form av installationsgolv. Även kontorsplanen är förbereda för flexibilitet med våningshöjder för säkra installationer vilket gynnar såväl hyresgästerna, fastighetsägaren och klimatet. 

Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_02.jpg

Även om byggnaden är ett och samma så uppfattas den som två eftersom vi har valt att dela upp gestaltningen med två olika identiteter i varsin vinkel.

Norrifrån syns det gyllene kontorshuset med öppna och inbjudande butiksytor i gatuplan. Bostäderna intill huserar i en stramare, stadsmässig och skyddande volym, färgsatt i en varm, jordfärgad tegelkulör. Grunda gångbalkonger med smidesräcken bildar mönster och glasade trapphus och takkupor skapar rytm och skala.

Från öster lyser en färgstark volym i glaserat rött tegel som ett hjärta i staden. Den glansiga ytan är tänkt att uppta de gyllene fasadens karaktär och återspegla livet som pågår utanför. Från söder, bostadshus i ockragult trä med lekfulla fönster- och balkongplaceringar. Här finns många små lägenheter och butiker i entréplanet.

Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_46_.jpg
Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_41.jpg

De gyllene detaljerna och materialen återfinns även i kontorshusets interiör där lekfulla mönster återfinns på de olika våningsplanen. 

Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_31.jpg

Den upphöjda innergården är rofylld och varm med ljusa fasader och balkongräcken i perforerad plåt som ger ett skimrande och luftigt uttryck men ingen insyn.

Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_22__e
Kv Valand_Foto Anna Kristinsdottir_13.jpg

Det rödglaserade teglet i kontrast till den gyllene plåten skapar ett djärvt uttryck. Detaljerna jobbar sig noggrant genom huset i en vertikal och horisontal struktur som ger symmetri i det asymmetriska.

Skissprocess Trädbalkongen.png

Skissprocess som visar hur trädbalkongen tog form.

I färgstarka Kv Elegansen möts det bästa av många världar. Trivsamma hyresrätter, ett kontorshus som sätter guldkant på arbetsvardagen, och en innergård i etage med grönska, sittplatser, pergola och gott om ytor för rekreation.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Programhandlingar, systemhandlingar, bygglov och förfrågningsunderlag

BESTÄLLARE: Aranäs Fastigheter AB

UPPDRAGSFORM: System-/bygghandling

ORT: Kungsbacka

ÅR: 2015-2021

BRUTTOAREA (BTA): CA 13 000 M2

PROJEKTTEAM

Markus Bergerheim

Arkitekt

Laura F. Stål

Arkitekt

Ann Tolly

Arkitekt

Sanida Svraka

Arkitekt

Nicklas Fagerell

Ingenjör

Henrietta Johansson

Landskapsarkitekt

KONTAKT

Laura F Stål

0765-48 70 80

last@liljewall.se

bottom of page