top of page

Kvarteret Borgen

Med gångavstånd till centrum och vattennära läge vid kajpromenaden längs Nissan ligger det nya kvarteret Borgen. Bostäderna, som tilldelades Halmstads Arkitekturpris 2018, är HFAB:s största nyproduktionsprojekt på många år. Utöver de åtta bostadshusen, med sina 179 hyresrätter, ingår underliggande parkeringsgarage. 
 

I kvarteret finns blandade lägenhetsstorlekar för olika familjekonstellationer. Både husens placering och planlösningarna har studerats noga för maximalt dagsljus i bostad och på gård samt utblickar mot vattnet. Fasadmaterialen utgörs av hållbara material som åldras vackert; de flesta med tegel för att knyta an till befintlig byggnadsstil.

Uppdraget startade som en tävlingsvinst i parallella uppdrag 2012, som Liljewall utförde ihop med Vilhelm Lauritzen arkitekter. Husen är utformade för att passa in i den marina miljön med en stark samhörighet med stadsdelens karaktär. Kvarteret gränsar i norr mot historiska byggnader och stor omsorg har gjorts för att anpassa det nya till det gamla och samtidigt ge kvarteret ett modernt uttryck. 

Liljewall_Borgen08.jpg

Alla lägenheter har generösa balkonger. De två husen närmast kajen är klädda i rheinzinkplåt för att fånga upp hamnkaraktären längs vattnet. 

bostader_liljewall_Borgen_09.jpg

Utöver trapphusentréer har lägenheterna i bottenvåningarna privat entré från gatan, vilket skapar liv och rörelse längs stråket. Det finns garage under jord med 110 fordonsplatser, inklusive, handikapp-, elbils- och motorcykelplatser. 

bostader_liljewall_Borgen_04.jpg

Punkthusen, i fyra till sex våningar, är grupperade kring olika gårdsrum. Mot Nissan ligger ett fint litet torg där möten kan uppstå mellan boende och besökare. 

Byggnaderna är energieffektiva och sunda materialval genomsyrar projektet. Husens placering och planlösningarna har studerats noga för maximalt dagsljus i bostad och på gård samt utblickar mot vattnet. 

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt (tävlingsvinst)

Uppdraget startade som en tävlingsvinst i parallella uppdrag 2012, som Liljewall utförde ihop med Vilhelm Lauritzen arkitekter. 

ORT: Halmstad

UPPDRAGSGIVARE: HFAB

TOTALENTREPRENÖR: Serneke

ÅR: 2012–2016

BRUTTOAREA (BTA): ca 14 500 kvm

PROJEKTTEAM

Per-Henrik Johansson

Uppdragsansvarig arkitekt

Hilda Esping Nordblom

Uppdragsansvarig arkitekt

Fredrik Brorson

Handläggande arkitekt

Mikael Sjöblom

Handläggande ingenjör

Jeff Robles

Medverkande arkitekt

Nils Ekström

Landskapsarkitekt

Kentaroo Tryman

Fotograf

KONTAKT

Hilda Esping Nordblom

0709-90 91 42
hies@liljewall.se

bottom of page