top of page
KUNGÄLVS_VV_EXTERIÖR_BYGGSKYLT_liljewall

Kungälvs vattenverk

Vattenverk / Kungälv

Kungälvs vattenverk är ett så kallat ytvattenverk. Här hämtas vattnet från ett intag ute i älven och magasineras sedan i husets källartankar. Vattnet pumpas sedan genom flockningstrappa, sandfilter, kolfilter, ultrafilter och UV-belysning för att slutligen levereras ut till kommunens invånare. Med inspiration från sekelskiftets industribyggnader har Kungälvs vattenverk fått ett stram formspråk med sitt röda tegel.

Byggnaden har en publik del med samlingssal för att kunna ta emot besökare och skolklasser och ge dem en pedagogisk insyn i processen.

KUNGÄLVS_VV_EXTERIÖR_liljewall_högupplös

I Kungälvs vattenverk hämtas vattnet från ett intag ute i älven och magasineras sedan i husets källartankar. Processen har två linjer för att minska risken för driftsbrott och magasinen utnyttjas för de tillfällen då man tvingas stänga råvattenintaget pga föroreningar i älven. Sedan pumpas vattnet genom flockningstrappa, sandfilter, kolfilter, ultrafilter och UV-belysning för att slutligen levereras ut till kommunens invånare. Slamhantering sker inom byggnaden för att sedan hämtas med lastbil. Kungälvs vattenverk är ett så kallat ytvattenverk.

 

Kungälvs kommun har nu utökat både kapaciteten och reningsgraden av vattnet. Tidigare infiltrationsvattenverket har ersatts av ett som bland annat har reningssteg med aktivt kol och ultrafilter. Ultrafilter är en teknik som Göteborgs stad nyligen bestyckat sina vattenverk med. Kungälvs vattenverk verket levererar även till Stenungsund, Ale och Tjörns kommun.

Byggnationen har dimensionerats för att kunna öka sin kapacitet i två framtida steg, nuvarande bestyckning i verket beräknas vara nog fram till ca 2035, när behovet ökar finns det sedan möjlighet att utöka produktionen.

Det är en stram byggnad med proportioner som sneglar åt det klassicistiska. Inspirationen kommer från förra sekelskiftets vattenverk och kraftverk.

KORTA FAKTA

STATUS: färdigställt, i drift. Byggnaden stod klar under 2018 och processen trimmades in under några efterföljande månader för att sedan leverera vatten innan årsskiftet till 2019.

UPPDRAGSGIVARE: NCC/Kungälvs kommun

Projektet utfördes i partnering tillsammans med NCC, Kungälvs kommun med flera. Det har givit oss goda möjligheter att utforma byggnaden optimalt för en så pass komplex process som det rör sig om här, speciellt då tidplanen redan från start var mycket komprimerad. 

ÅR: 2016-2018

VERKSAMHET: Vattenreningsverk

ORT: Kungälv

BRUTTOAREA: ca 6300  kvm

PROJEKTTEAM

Bjarni Ingvason 

Uppdragsansvarig arkitekt

Anders Nilsson 

Handläggande arkitekt

Jonas Bergström

Ingenjör

KONTAKT

Anders Nilsson

0733-44 88 20

anni@liljewall.se

bottom of page