ARKITEKTUR / INDUSTRI / KUNGÄLVS VATTENVERK

Kungälvs Vattenverk
Kungälvs Vattenverk

Liljewall arkitekter – Industri

Kungälvs Vattenverk
Kungälvs Vattenverk

Liljewall arkitekter – Industri

Kungälvs Vattenverk
Kungälvs Vattenverk

Liljewall arkitekter – Industri

1/2

KUNGÄLVS VATTENVERK

Med inspiration från sekelskiftets industribyggnader

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT - I DRIFT

 

NCC / KUNGÄLVS KOMMUN

 

 

2016-2018

 

 

CA 6 300 M2

 

liljewall_industri

Här hämtas vattnet från ett intag ute i älven och magasineras sedan i husets källartankar, processen har två linjer för att minska risken för driftsbrott, och magasinen utnyttjas för de tillfällen då man tvingas stänga råvattenintaget pga föroreningar i älven. Sedan pumpas vattnet genom flockningstrappa, sandfilter, kolfilter, ultrafilter och UV-belysning för att slutligen levereras ut till kommunens invånare. Slamhantering sker inom byggnaden för att sedan hämtas med lastbil. Kungälvs vattenverk är ett så kallat ytvattenverk.

 

Kungälvs kommun har nu utökat både kapaciteten och reningsgraden av vattnet. Tidigare infiltrationsvattenverket har nu ersatts av ett som bland annat har reningssteg med aktivt kol och ultrafilter. Ultrafilter är en teknik som Göteborgs stad nyligen bestyckat sina vattenverk med. Kungälvs Vattenverk verket levererar även till Stenungsund, Ale och Tjörns kommun. Byggnationen har dimensionerats för att kunna öka sin kapacitet i två framtida steg, nuvarande bestyckning i verket beräknas vara nog fram till ca 2035, när behovet ökar finns det sedan möjlighet att utöka produktionen. Projektet utfördes i Partnering tillsammans med NCC, Kungälvs Kommun med flera. Det har givit oss bra möjligheter att utforma byggnaden optimalt för en såpass komplex process som det rör sig om här, speciellt då tidplanen redan från start var mycket komprimerad.

 

Formspråket är en stram byggnad med proportioner som sneglar åt det klassicistiska. Materialverkan är inspirerad av förra sekelskiftets monumentala industribyggnader vid vatten, såsom t ex vattenverk och kraftverk som uppfördes kring 1900.

 

Byggnaden har en publik del med samlingssal för att kunna ta emot besökare och skolklasser och ge dem en pedagogisk insyn i processen.

 

Byggnaden stod klar under 2018 och processen trimmades in under några efterföljande månader för att sedan leverera vatten innan årsskiftet till 2019.

DU KANSKE OCKSÅ GILLAR