top of page

Kv. Liggunderlaget

Trä, boendekvaliteter och god gestaltning har varit i fokus när vi på uppdrag av Magnolia Bostad, Slättö och Derome tagit fram bygglov för Kvarteret Liggunderlaget 1. 117 hyresrätter i Luleås nya stadsdel Kronandalen. Här reser sig fyra vackert gestaltade huskroppar i trä vars fasader klätts i en variation av träpanel och inslag av plåt för ett ge ett levande uttryck.

Kvarteret Liggunderlaget växer fram i ett nytt urbant friluftsområde i Luleå. Det är närproducerade flerbostadshus i trä med hög boendekvalitet.  

ETT HÅLLBART SAMARBETE

Under 2018 vann vi tillsammans med Magnolia Bostad en markanvisningstävling där vi i nära samarbete tagit fram en idé kring en kvartersstruktur och gårdsmiljö med fokus på hållbarhet och friluftsliv. Det bärande konceptet var att skapa ett kvarter i trä med en stor variation där naturliga möten mellan de boende och förbipasserande i området kan uppstå. Uppdraget är för ett gemensamt ägt bolag av Magnolia Bostad och Slättö. I projektet kommer Derome vara totalentreprenör, projektet utförs av industriellt producerade lägenheter av närproducerat trä för en bättre klimatpåverkan.

persp.jpg

KONCEPT & GESTALTNING

Det är med stor omsorg som huskropparna gestaltats för att skapa hög boendekvalitet i den nya stadsdelen. Kvarterets fasader delas in per trapphusentré och får olika panelsättning och kulörer för att skapa liv och en välbalanserad variation. Sockelvåningen i betong bryter ner skalan och lokaler placerade i hörnlägen skapar trygghet och rörelse. I de två frilagda hörnen placeras två mindre paviljonger. I den ena planeras en cykelverkstad för de boende i kvarteret och i den andra en våffelstuga för både boende och besökare.

Fasad mot nordost.jpg

FRILUFTSLIV I FOKUS

Vi har en vision om att kvarteret Liggunderlaget ska bli en del av ett nytt urbant friluftsområde. Därför har en välgenomtänkt planering för gården varit A och O. Gården har utformats med stort fokus på solinstrålning och lokalt klimat. I det soligaste läget placerar vi ett växthus vars vindskyddade vinkel bildar en uteplats med grill. Här kan man luta sig tillbaka i solen och titta på barnen som åker i den lilla pulkabacken bredvid. Pulkabacken skapas under vintertid i mitten av gården med hjälp av uppsamlad snö. 

I gårdens hörn planteras små björkar i en ”vild” naturmiljö bestående av stenar, mossa och uppsågade trädstammar och gammal ved. På detta sätt skapar vi ett mikroklimat där växter och insekter kommer trivas.

På gården finns ett växthus, bod och en pulkabacke för bästa möjliga trivsel. Dessutom skapar vi ett mikroklimat där växter och insekter kommer trivas.

KORTA FAKTA

PROJEKTNAMN: Liggunderlaget

UPPDRAG: Tävlingsvinst

UPPDRAGSGIVARE: Magnolia

ORT: Luleå

OMRÅDE: Kronan

ANTAL LÄGENHETER: 117 st

BOSTADSFORM: Hyresrätter

ANTAL LOKALER: 1 st

PARKERING: Parkeringsgarage i källaren

BYGGHERRE: 1Magnolia Bostad

BYGGSTART: Våren 2020

BERÄKNAD INFLYTT: Början av 2022

PROJEKTTEAM

Tove Svensson

Uppdragsansvarig

Ludvig Netré

Handläggande arkitekt

Sandra Westin

Handläggande arkitekt

Martin J Larsson

Handläggande arkitekt

Therese Martinsson

Handläggande arkitekt

Anna Elinder

Handläggande arkitekt

Karolina Andersdotter

Landskapsarkitekt

Johanna Brandt

Landskapsarkitekt

Ida Sjöholm

Visualiserare

KONTAKT

Tove Svensson

0708-82 69 26
tosv@liljewall.se

bottom of page