top of page
Kornellen_skärm_Foto Johan Eldrot-27.jpg

Kornellen

Vård- och omsorgsboende / Bettorp, Örebro

I Örebros nya vård- och omsorgsboende Kornellen står hälsa och livskvalitet i fokus. Boendet har gestaltats för att man ska känna trygghet och hemkänsla, trivas och må bra. Den intilliggande parken, den gemensamma gården och orangeriet på taket bjuder in naturen och dess läkande effekter till en naturlig del i vardagen. Här ska det vara lätt att aktivera sig, själv eller tillsammans med andra.

Kornellen_skärm_Foto Johan Eldrot-14.jpg

Välkommen till Kornellen en byggnad och yttre närmiljö
som ägnats stor gestaltningsmässig omtanke. Liksom samspelet mellan dem. 
Här skapas rofyllda hem och berikande möten mellan generationer.

Kornellen_skärm_Foto Johan Eldrot-12.jpg
Kornellen_skärm_Foto Johan Eldrot-32.jpg

SOCIALT FOKUS FÖR ÖKAD LISVKVALITET

Stadsdelen Bettorp i Örebro genomgår sedan några år en förändring från industriområde till blandstad. Vård- och omsorgsboendet Kornellen är en funktionell och energismart huskonstruktion med väl  genomtänkta planlösningar som vuxit fram i nära samarbete mellan Liljewall, NCC och Örebro kommun. Verksamhetens åtta avdelningar är fördelade på fyra våningar. Utöver det inrymmer fastigheten en gruppbostad med sex lägenheter. Byggnaden har också lokaler för hemvårdens medarbetare att utgå från, samt en restaurang och ett tillagningskök.

Kornellen_skärm_Foto Johan Eldrot-9.jpg

Högst upp i huset finns ett orangeri, en vinterträdgård, som används gemensamt av de boende i huset. Förutom att orangeriet förlänger utesäsongen, så finns det möjligheter för en mängd olika användningsområden och aktiviteter som kalas, musikaftnar eller olika typer av ateljéverksamheter. Restaurangen i entréplan har tillsammans med den tillhörande parken möjligheter att fungera som mötesplats för närområdet.

Kornellen_skärm_Foto Johan Eldrot-18.jpg
Kornellen_skärm_Foto Johan Eldrot-21.jpg
Kornellen_skärm_Foto Johan Eldrot-23.jpg

Omsorgsfullt utformade detaljer och ett väl sammanhållet material- och kulörkoncept skapar harmoni och trivsel. 

Kornellen_skärm_Foto Johan Eldrot-30.jpg

Byggnadens invändiga planorganisation främjar samarbete över avdelningarna samtidigt som rumsligheterna ger ett öppet och generöst intryck. Korridorstråk har minimerats och siktlinjer prioriterats för att skapa intressanta rumsliga sekvenser som också är tydligt orienterbara.

BYGGNADSMATERIAL & HÅLLBARHETSKRAV

Vi har eftersträvat att skapa en miljö som förmedlar trygghet och värme, samtidigt som den innehåller uppdaterad teknik och byggnadsmaterial för att matcha hållbarhetskraven fullt ut och uppnå miljöklassningen Miljöbyggnad Silver. Materialen är valda utifrån både hållbarhets- och arbetsmiljöperspektiv, men också utifrån att byggnaden ska fungera fint i samklang med den omgivande bebyggelsen. Byggnadens material är lätta att underhålla samtidigt som de är lättstädade och åldras med värdighet.
 

situationsplan.png

I parken finns gott om bänkar där man kan vila sina trötta ben, drömma och bara njuta av tillvaron.

EN SINNESTRÄDGÅRD

Gården är planerad för träning, utmaningar och en grönska med läkande egenskaper. Landskapet erbjuder rum av olika karaktär, storlek och funktion. Här finns plats för aktivitet och samvaro, för avskildhet och lugn. Växtligheten ska väcka doftminnen och ge varierande färgupplevelser. Promenadstråken länkar samman de olika rummen i parken där den ovala öppna gräsytan fungerar som ett nav.

Ambitionen med Kornellen

är att skapa en hemkänsla som är vacker, inbjudande och göra det möjligt att leva ett så
självständigt liv som möjligt.

I skuggan under blomstrande arkader blickar man ut över näckrosdammen och matar änderna medan pilens grenar vajar stilla över vattenytan. ​Doften av rosor eller en hund som nosar på ens hand kan frambringa känslor som också gör en promenad i det gröna till en resa i minnenas värld.

Bettorp_ÄBO_Park_Liljewall_190318_beskur

KORTA FAKTA

STATUS: Byggstart 2020. Inflyttning dec 2021

UPPDRAGSGIVARE: NCC och Örebro kommun

VERKSAMHET: Åtta avdelningar vård- och omsorgsboende med plats för 80 boende, ett LSS-boende med plats för 6 st hyresgäster. Restaurang och storkök.

ORT: Bettorp, Örebro

ÅR: 2019-2021

BRUTTOAREA: ca 8 000 kvm

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Silver

PROJEKTTEAM

Janina Igelström

Uppdragsansvarig arkitekt

Stefan Östman

Uppdragsansvarig arkitekt

Anette Wallin

ppdragsansvarig arkitekt 

Isa Sverneborn

Handläggande arkitekt

Lisa Andersson

Medverkande arkitekt

Lisa Widén

Handläggande inredningsarkitekt

Elisabeth Skoglund

Handläggande ingenjör

Emil Göransson

Medverkande ingenjör

Johan Holst

Medverkande ingenjör

Nazgin Mohammed

Medverkande ingenjör

Ionna Olsson

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Leif Sjöberg

Uppdragsansvarig storköksingenjör

Anneli Sundqvist

Tillgänglighetssakkunnig

Jesper Karlsson

Miljösamordnare

Ida Sjöholm

Visualiserare

KONTAKT

Janina Igelström

0702-81 68 48
jaig@liljewall.se

bottom of page