top of page
KLARA_PARK_INNERGÅRD_preview_Liljewall_170201.jpg

Klara park

 
Detaljplan, bostäder / Karlstad

Karlstads centrala och omtyckta område Klara växer norrut. Den nya stadsdelen kommer att heta Klara park och stå för ett enkelt stadsliv där det är lätt att leva hållbart, oavsett ålder och livsstil. Här byggs hyresrätter, bostadsrätter och kanske även äganderätter.

Stadsmiljöerna blir varierade och ger plats för gemenskap mellan grannar men även avskildhet för den som så önskar. Bostäderna får ett fint läge nära Klarälven och en unik kulturmiljö. Dessutom är det bara några minuter på cykel till centrum och järnvägsstationen.

KLARA_PARK_GATA_preview_Liljewall_170131.jpg

Klara park har tills nu varit en relativt bortglömd yta precis i anslutning till den omtyckta stadsdelen Klara i centrala Karlstad. Närheten till Klarälvens vatten och kulturmiljöer gör den attraktiv. Den brusande trafiken på E18 är en utmaning att bemästra för att kunna skapa en attraktiv stadsdel.

KLARA_PARK_TRÄMODELL_preview_170202.jpg

VINST I PARALELLA UPPDRAG

Fyra bostadsföretag har fått markanvisning för cirka 250 bostäder och anordnat parallella uppdrag i samarbete med Karlstads kommun. Uppdraget började som en tävling där en enig bedömningsgrupp valde Liljewalls förslag som underlag för detaljplanearbetet. Vi har arbetat med den undersökande skissmetod vi använder på Liljewall. Innan vi kommer fram till rätt lösning måste man pröva sig fram, välja, välja bort, ompröva. I ett stort antal strukturskisser och modeller har vi studerat Klara park ur olika perspektiv.​

Planformen gav två större kvarter och några friläggande hus längs ett centralt gångstråk. Samtidigt osom bebyggelsen skyddar mot omvärlden möter den befintlig småskalig bebyggelse.

KORTA FAKTA

ORT: Karlstad

Skeden och tider för uppdragets genomförande:

2017: Parallella uppdrag för en helt ny stadsdel i centrala Karlstad med ca 250 bostäder. Förslaget från Liljewall förordades enhälligt av uppdragsgivare och kommunen.

2017–2018:  Fortsatt uppdrag med underlag för detaljplan, skisser, utredningar.

2020: Detaljplanen antas av kommunen och uppdraget avslutas.

2022: Uppdraget fortsätter med projektering av ca 100 bostäder åt två av uppdragsgivarna.

Projektfakta: Ca 23000 kvm BTA, mark ca 1,5 ha

PROJEKTTEAM

Karl Palmberg

Uppdragsansvarig

Jeff Robles

Handläggande arkitekt

Ionna Olsson 

Landskapsarkitekt

Rasmus B Lassen

Landskapsarkitekt

Marzia Bergo

Medverkande arkitekt

 

Jacob Hallquist

Medverkande arkitekt

KONTAKT

Karl Palmberg

0709-14 79 86

kapa@liljewall.se

bottom of page