KALLEBÄCK_FLYGVY_liljewall__webb.jpg

Kallebäcks terrasser

 
Detaljplan, bostäder, kontorshus / Göteborg

Med naturen runt hörnet och city inom cykelavstånd ska Kallebäcks terrasser bli en levande och nyskapande stadsdel för människor med aktiv livsstil. Det nya området kommer att omfatta runt 1800 lägenheter och lokaler på cirka 20 000 kvadratmeter. De första 800 lägenheterna ska stå färdiga till stadens 400-årsjubileum 2021.

Visionen för området är att berget, naturen, barnen och cyklarna står i centrum. Här planeras och byggs för att det ska vara nära mellan människor, på ett sätt som underlättar rörelse, främst till fots och med cykel. Framtida hyresgäster får tillgång till bland annat bil- och cykelpool med specialcyklar och laddstationer för elcyklar.

Smörgatan_edited.jpg

Kallebäcks terrasser har fått sitt namn utifrån de nivåskillnader och naturliga terrasser som den äldre bebyggelsen och naturen bidrar till. Visionen för området är att berget, naturen, barnen och cyklarna står i centrum. 

Illustrationsplan_smörgatan.jpg

VIDAREUTVECKLING AV STRUKTURPLAN

Nyréns Arkitektkontor vann det parallella uppdraget med sin strukturplan för Kallebäcks terrasser. Strukturplanen bearbetades ihop med Wallenstam och resulterade i samrådshandlingar för detaljplan. Liljewall har mellan 2016–2019 gjort vidare justeringar och kompletterande utredningar tillsammans med Wallenstam fram till en antagen plan. 

KallebäcksTerrasser_Kv11_Entre_Liljewall_181221.jpg

Kvarteret Mejeristen är första som byggs i det nya området. De tre byggnaderna har var sin kulör med fasader av målad betong och sockelvåningar klädda i marmor. Stor omsorg har lagts vid detaljer som balkongräcken, sockelvåningar och inbjudande entréer för att skapa värde och stolthet åt de boende.

KallebäcksTerrasser_Kv11_Gatuvy_Liljewall_181221.jpg

HYRESRÄTTER MED DOVA FÄRGER OCH GLIMRANDE DETALJER

Mejeristen med ca 270 hyreslägenheter klättrar upp längs Lackarebäcksbergets terrasser. Kvarteret innehåller tre punkthus, 14, 16 och 18 våningar höga. Byggnaderna ligger i skogsbrynet och har i gestaltning, kulörer och material hämtat sin inspiration från John Bauers illustrationer. Normalplanet innehåller sex välstuderade lägenheter om 1–3 rum och kök. Stomsystem samt upprepning av såväl lägenhetstyper som badrum, fönster med mera ger en bra ekonomi i projektet. Byggnaderna projekteras för att nå Miljöbyggnad Silver.

För Wallenstam i Göteborg har vi även ritat ett kontorshus som blir entrébyggnaden till det nya området Kallebäcks terrasser. Byggnaden som ska innehålla flexibla arbetsplatser, gym med panoramautsikt och parkering för både cykel och bil, ska också skydda det nya området från buller och luftföroreningar.

BoStad2021 är ett samarbete mellan Göteborgs Stad och näringslivet för att öka tempot i bostadsbyggandet. Sedan 2014 har göteborgarna fått tusentals nya bostäder.

KORTA FAKTA

ORT: Göteborg

ÅR: 2016–2019

UPPDRAGSGIVARE: Wallenstam

SAMRÅDSHANDLING: Nyréns Arkitektkontor

BERABETNING: Liljewall

BRUTTOAREA (BTA): ca 20 000 kvadratmeter

UPPDRAGSTYP: Detaljplan

PROJEKTTEAM

HIlda Esping Nordblom

Uppdragsansvarig

Emelie Silverterna

Handläggande arkitekt

Jacob Flårback

Medverkande arkitekt

KONTAKT

Karl Palmberg

0709-14 79 86

kapa@liljewall.se