top of page

WEBBMODELL

Att förmedla ett förslag kan vara utmanande om mottagaren inte är van att läsa ritningar. Vår erfarenhet är att en 3D-modell kan lösa denna utmaning effektivt. Vi kan leverera en användarvänlig webmodell, som låter dig visa förslaget pedagogiskt för kollegor eller samarbetspartners. I webmodellen kan man bland annat tända och släcka olika byggnader med olika funktion eller fastighetsägare och se nyckeltal utifrån BTA. Webbmodellen öppnas som en webbsida i webbläsaren utan krav på mjukvaruinstallation och inloggning.

webbmodell.jpg

WORKSHOPMÖTEN MED SIMULERINGAR

Vi tror på att många av de krav som styr vår arkitektur och stadsplanering behöver utvärderas löpande och i relation till varandra. I stället för att skicka skisser mellan varandra, vänta på ett nytt analysresultat, och göra om arbete i onödan sitter vi med beställaren under en halvdag och gör analyser live under mötet. Exempelvis om vi ska testa nya kvarter i en stadsmiljö kan vi under mötet laborera med dagsljus och solljus, vind och skugga, exploatering och ytor, innehåll och flöden. Beroende på vad uppdraget har för nyckelfrågor anpassar vi workshopen efter detta.

DSC02173 - mindre.jpg

WORKSHOPMÖTEN MED SIMULERINGAR

Vi tror på att många av de krav som styr vår arkitektur och stadsplanering behöver utvärderas löpande och i relation till varandra. I stället för att skicka skisser mellan varandra, vänta på ett nytt analysresultat, och göra om arbete i onödan sitter vi med beställaren under en halvdag och gör analyser live under mötet. Exempelvis om vi ska testa nya kvarter i en stadsmiljö kan vi under mötet laborera med dagsljus och solljus, vind och skugga, exploatering och ytor, innehåll och flöden. Beroende på vad uppdraget har för nyckelfrågor anpassar vi workshopen efter detta.

VR OCH 360-VISUALISERING

Vissa miljöer behöver upplevas utanför skissbordet och då kommer mer avancerade visualiseringar in i bilden. Ska vi exempelvis visa upp ett projekt för elever i en skola, vårdpersonal på ett sjukhus eller framtida hyresgäster gör vi det gärna med hjälp av VR. Genom att låta barnmorskor ”testjobba” i ett förlossningsrum har vi kunnat optimera placering av arbetsstationer. Samma material blir enkelt en klickvänlig 360-graders video som är pedagogisk och visuell utan krav på headset.

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Interaktiva digitala processer

På Liljewall bjuder vi mer än gärna in våra kunder, samarbetspartners och branschkollegor i våra digitala processer. För oss är det viktigt att kunna dela skisser, modeller och visioner på ett pedagogiskt sätt till en projektgrupp, politiker, brukare eller medborgare.
bottom of page