top of page
DSC09622.jpg

ICA Supermarket Lindvallen

I natursköna Sälenfjällen har Liljewall på uppdrag av ICA Fastigheter projekterat en ny ICA Supermarket helt i massivträ. Fullt fokus ligger på hållbarhet och målet är en modern matbutik i högsta miljöklass, Miljöbyggnad Guld. Arkitekturen är inspirerad av fjällbebyggelsen i Dalarna och materialvalen tar avstamp i naturen som finns på platsen.
DSC09525.jpg
DSC09207.jpg
DSC09332.jpg
DSC09211.jpg
Skiss Fasad.jpg

EN STÖRRE BUTIK

Den nya butiken som ägs och förvaltas av ICA Fastigheter ersätter den mindre ICA Nära Lindvallen för att svara till den ökande fjällturismen. På en yta av 1400 kvadratmeter erbjuds ett fullskaligt färskvarusortiment och betydligt bättre parkeringsmöjligheter än tidigare.

skisser.gif

Konstruktionen är inspirerad av naturen. De trädlika pelarna (y-balkarna) är det första man möts av när man går in i entrén.

HÅLLBART BYGGANDE

Det stora gavelmotivet markerar huvudentrén och genom fasadglaset exponeras träkonstruktionen, vars pelare för tankarna till trädkronor. Likt en lykta lyser entrén upp platsen under årets mörka timmar och ger besökare en varm och välkomnande känsla. Fasaden är klädd i svensk, liggande limträpanel och husets knutar har förstärkts med stående panel – allt målat i svart Falu Rödfärg. Entrésockeln är täckt med Offerdalsskiffer som även det förstärker byggnadens fjällkaraktär.

DSC09456.jpg
DSC09504.jpg
Gestaltningen är inspirerad av Dalarnas tidlösa fjällbebyggelse och materialvalen tar avstamp i naturen på platsen.
DSC09148.jpg
ICAs första butik i massivträ tar sikte mot den högsta miljöcertifieringen – Miljöbyggnad Guld. 

KORTA FAKTA

STATUS: Öppnades november 2020

UPPDRAGSGIVARE: ICA Fastigheter AB

ÅR: 2019

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Guld

BRUTTOAREA: ca 2100 kvm

PROJEKTTEAM

Camilla Gyllestrand

Uppdragsansvarig t o m förfrågningsunderlag

Philip Hjort

Uppdragsansvarig arkitekt Byggskede

Hampus Larsson

Handläggande arkitekt

Jesper Karlsson

Miljösamordnare

Jessica Johansson
Ljusdesign

Anna Kristinsdóttir
Fotograf

KONTAKT

Philip Hjort

0709-38 66 06
phhj@liljewall.se

bottom of page