top of page
Hoglandssjukhuset_Hus37_NCC101288.jpg

Hus 37, Höglandssjukhuset

Bygghandling av utbyggnad / Eksjö

Hus 37 är det senaste tillskottet till Höglandssjukhuset i Eksjö. Byggnaden är en viktig del i den större ombyggnaden av sjukhuset. Via trädallén från stadens torg öppnar byggnaden sig med en välkomnande gest. Den nya byggnaden bidrar till ökad säkerhet och omhändertagande av patienterna, bättre arbetsmiljö för personalen och ger samtidigt lokaler som möter framtida behov och krav. 

Ljuset silas mjukt in i entréhallen genom stora solavskärmande träraster som knyter an till de småländska skogarna. Hus 37 tilldelades Eksjö Kommuns Arkitektur- och byggnadsvårdspris år 2021.

Hoglandssjukhuset_Hus37_NCC101295.jpg

UPPDRAGET

 I samband med att NCC fick uppdraget att bygga Hus 37 kopplades Liljewall in som arkitekt. Projektet är en totalentreprenad och i detaljprojekteringen har vi förvaltat och förfinat de idéer som startats upp i tidigare skeden. Inom satta ramar har vi knutit ihop projektet till en färdig helhet. Förstudie, programhandling och förfrågningsunderlag har gjorts av White arkitekter.

HÖGTEKNOLOGISK VÅRD

Operations- och intensivvårdskliniken blir den största verksamheten i det nya huset. Lokalerna är rymliga och med gott om tillgång till dagsljus som påskyndar tillfrisknande. Vi har jobbat i tät dialog med verksamheten och övriga konsulter för att skapa flöden och tekniska lösningar som stödjer de arbetsprocesser som krävs för att ge trygg vård. De nio operationssalarna har stor flexibilitet och är generellt utrustade för att kunna användas för de flesta typer av ingrepp.

Hoglandssjukhuset_Hus37_NCC101301.jpg
Hoglandssjukhuset_Hus37_NCC101311.jpg

På våningen under operation finns en sterilcentral som servar hela huset. Detta är ett annat exempel på en komplex miljö som ritats med stor omsorg. Då sterilcentralen tidigare legat i lokaler utan dagsljus var det extra roligt att få skapa en ljus, luftig och fin arbetsmiljö för de anställda här. 

Byggnaden innehåller barn- och ungdomsmedicinsk verksamhet, smärtmottagning, ortopedklinikens mottagning och vårdavdelning med 32 enkelrum, fastighetstekniska avdelningen, jourrum, bårhus, apotek, sjukhuskyrka, café och restaurang samt konferens- och utbildningslokaler.

Precis bredvid huvudentrén möts besökare av lekfullt utplacerade pingviner som är lite vilsna. Konstverket Komposition av konstnären Roland Persson är en surrealistisk krock mellan stad och natur som skapar leenden.

Hoglandssjukhuset_Hus37_NCC101285.jpg

EXTERIÖR GESTALTNING

Med sina strikta vita fasader inrangerar byggnaden sig i sjukhusets funktionalistiska formspråk samtidigt som reliefverkan i elementen ger en egen karaktär och variation. Framför den nya huvudentrén till sjukhuset finns ett välkomnande entrétorg som är i direkt anslutning till sjukhusparken med sina stora äldre träd.

Hoglandssjukhuset_Hus37_NCC101318.jpg
Hoglandssjukhuset_Hus37_NCC101316.jpg
MicrosoftTeams-image.png

Färgsättningen hämtar inspiration från Smålands natur - skog, vatten och gärdesgårdar av sten och trä. Dessa element ligger till grund för val av material och kulörer. De sobra naturfärgerna kontrasteras med lite starkare färgsättning på vissa ställen för att skapa ett spel mellan det rogivande och det uppiggande. Byggnadens innergård med sin grönska och kulörta inslag blir en lugn oas för korta pauser i sjukhusets hektiska vardagsliv. Den ger dagsljus till omkringliggande verksamheter och är ett viktigt blickfång när man rör sig i lokalerna

KORTA FAKTA

Förstudie, programhandling och förfrågningsunderlag: White arkitekter

Nybyggnad, bygghandling och relationshandling: Liljewall

UPPDRAGSGIVARE: NCC/Region Jönköpings län

ORT: Eksjö

ÅR: 2015–2020

BRUTTOAREA (BTA): CA 30 000 kvadratmeter

UPPHANDLINGSFORM: Direkt uppdrag

PROJEKTTEAM

Bo Svensson

Johan Brendelökken

Leif Petersen

Johan Söderström

Arnes Alic

Poja Rahmani

Emelie Joelsson

Linda Bergquist

KONTAKT

Johan Brendelökken

0765-48 70 32

jobr@liljewall.se

bottom of page