top of page

HIGAB HUVUDKONTOR, GÖTEBORG

Sammanlänkad historia

Om- och tillbyggnad av före detta spinnerifabrik i Gårda till kontor.

 

Tillbyggnaden sammanlänkar två gamla fabriksbyggnader och fungerar från gårdssidan som ny huvudentré för Higabgruppen och övriga hyresgäster. Mot gatan, Tomtegatan, ligger lastintaget kvar för bottenvåningarnas industriverksamhet. På de övre planen i de gamla byggnaderna har Higabgruppen sin verksamhet och reception samt personalrum är förlagda till den nybyggda länken. Om- och tillbyggnaden var klar hösten 2008.

liljewall_handel och kontor
liljewall_projketstyrning

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

KONTAKTPERSONER

FÄRDIGSTÄLLT

 

 

HIGABGRUPPEN

 

 

2008

 

 

CA 30 000 M2

UTVALDA PROJEKT

bottom of page