top of page

Hamnstaden Lidköping

Modern stadsvision

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSONER

UTVECKLINGSPROJEKT

 

 

LIDKÖPING KOMMUN

 

 

2008

Hamnstaden är ett stort stadsutvecklingsprojekt i Lidköping där Liljewall arkitekter har haft en central roll sedan 2008. I Hamnstaden ska förutsättningar skapas för en modern stadsmiljö med attraktivt boende för livets alla skeden. Genom att bebygga en utfylld och centralt belägen industrimark skapas ett sjönära boende med olika typer av bostäder och olika upplåtelseformer.

 

Hamnstaden är direkt kopplad till stadskärnan. Nya mötesplatser för kultur-, fritids-, och naturupplevelser tillskapas och dessutom kommer Hamnstaden att innehålla ett aktivt sjöliv, verksamheter som är utåtriktade och tillför liv och rörelse till stadsdelen.

 

Liljewall arkitekter har tillsammans med Lidköpings kommun lett processen genom en mängd olika steg, alltifrån de första visualiseringarna, bildande av byggherrekonsortium, programskrivning och bedömning av parallella uppdrag, fördjupning av översiktsplanen till utredningsskisser för detaljplaner samt gestaltningsprogram. Hamnstaden kommer att tillföra Lidköping mer än 1000 bostäder under en följd av år och innebär en genomgripande och positiv utveckling för staden.

bottom of page