Grönt Index

Fem mätbara steg för en lite mer hållbar värld

Genom att göra våra projekt mätbara kan vi enklare påvisa projektets miljöavtryck. Därför har vi utvecklat ett verktyg och arbetssätt som vi kallar Liljewalls Gröna Index. När ett projekt av olika skäl inte passar in i ett miljöcertifieringssystem kan vi istället använda vårt Gröna Index vid de olika beslutsprocesserna för att rikta fokus mot de viktiga hållbarhetsfrågorna. 

Varför ska du arbeta med Liljewalls Gröna Index?

För att vårt Gröna Index hjälper dig att hitta det mest hållbara alternativet för ditt projekt. Genom att tydligt illustrera projektets påverkan i en rad viktiga hållbarhetsparametrar fungerar verktyget som ett underlag för diskussion och beslut.

Testa verktyget själv!

Så här fungerar det

Genom fem parametrar, som bedöms på en femgradig skala, tar vi fram ett genomsnittsvärde på det specifika projektet. Här är de fem parametrarna; Energi, Klimat, Resurshållning, Människa och Planering. 

Energi

Energi
Bedömer projektets energiprestanda i förhållande till gällande lagstiftning (BBR)

Social hållbarhet

Social hållbarhet
Bedömer projektets bidrag till god social hållbarhet genom ett antal utvalda parametrar

*Baserat på Göteborg Stad sociala konsekvensanalys

Klimat

Klimat
Bedömer projektets övergripande klimatpåverkan

Förankring

Förankring
Bedömer den beställande organisationens mognad, beslut och ekonomiska engagemang för hållbarhetsfrågor

Innemiljö

Innemiljö
Bedömer projektets innemiljö gällande viktiga parametrar för såväl välmående som långsiktighet

gröna_index_ny_grön.png

Ett Index blir till
I exemplet ovan visas ett Index för ett projekt som håller en hög nivå! Klart godkänt med andra ord. Längre ned på sidan kan du testa verktyget själv. 

Så kom indexet till

Vi har tagit fram vårt Gröna Index för att själva kunna mäta hur våra projekt står sig hållbarhetsmässigt men även för att se hur vi kan förbättra oss framåt. För oss är det här ett sätt att adressera hållbarhetsfrågorna tidigt i processen och göra dem till en naturlig del av varje projekt. Alla projekt kan inte hantera alla hållbarhetsparametrar men om fler projekt svarar till åtminstone några så kan vi göra skillnad – och ju tidigare det bestäms och görs, till desto lägre kostnad.  
 
Områdena i vårt Gröna index är baserat på parametrar som arkitekten kan påverka och har som utgångspunkt de områden som är fokus i de vanligaste miljöcertifieringssystemen: Miljöbyggnad, Svanen, LEED, BREEAM och CityLab.

Vår tanke är att det ska vara de viktigaste parametrarna, men fortfarande enkelt att förstå och använda. Vi gör inte anspråk på att vara heltäckande, utan har prioriterat bland det som är viktigt, till förmån för användarvänlighet. Hellre ett lättbegripligt system, med låg tröskel att prova, som alla kan använda  än ett system som täcker ”allt” med som blir mycket komplicerat.

ANSVARIG INOM HÅLLBARHET

UNGE MATILDE_ny.png

Matilde Unge

Hållbarhetsstrateg

0727-26 59 69

maun@liljewall.se