top of page
HabiliteringenVaxjo_02_webb.jpg

Habiliteringen

Ny vårdbyggnad för habilitering / Sigfridsområdet, Växjö

I en grönskande parkmiljö, inne på Sigfridsområdet, med utsikt över sjön Trummen har vi ritat den nya byggnaden för habiliteringen. Tillbyggnaden har samma karaktär som den intilliggande vuxenpsykiatriska vårdavdelningen som vi också har gestaltat. Det är en lugn och behaglig byggnad som ger en positiv upplevelse och som skapar en välkomnande känsla för besökare, patienter och personal.

HabiliteringenVaxjo_07_webb.jpg

Den nya habiliteringsbyggnaden karaktäriseras av fasadernas mjukt rundade hörn. Den organiska formen signalerar trygghet och inger en lugnande känsla för alla patienter och besökare oavsett förutsättningar.

UPPDRAGET

Sigfridsområdet i Växjö har en lång historia av att vara en plats där det har bedrivits vård. För Region Kronoberg fick Liljewall 2015 uppdraget att rita en ny byggnad för habilitering här. Närheten till den befintliga rehabiliteringen, psykiatribyggnaden, som uppfördes 2020 och hjälpmedelscentralen som ska stå färdig 2022 ger ett bra samband för personal och patienter. 

Siteplan-01 (kopia).png

LÄKANDE MILJÖER

Habilitering är det stöd och behandling som ges till personer med medfödda funktionsnedsättningar eller funktionsnedsättningar som uppstått i tidig ålder. Här främjas människors starka sidor och strategier skapas för att överbrygga funktionshinder. Byggnaden består av två våningar och har en atriumgård för att släppa in dagsljus och skapa utblickar. Verksamheten inkluderar avdelningar för syn- och hörselnedsättningar, medicinsk habilitering, vuxenhabilitering samt neuropsykiatriska utredningsenheten. Patienterna här har helt olika funktionsvariationer vilket kräver en trygg och lättläst byggnad som fungerar för alla.

HabiliteringenVaxjo_05_webb.jpg

Interiörerna har en lugn och sober färgskala med inslag av naturmaterial som symboliserar liv, hälsa och växtkraft. Färgsättningen används även för att stödja orienterbarhet i byggnaden och att leda patienterna rätt.

HabiliteringenVaxjo_03_webb.jpg

Miljön ska ge patienter positiva och hälsofrämjande upplevelser med dagsljus, vackra utblickar, färg, konst och grönska, baserat på teorier om läkande miljöer och evidensbaserad utformning.

HabiliteringenVaxjo_08_webb.jpg

Den nya habiliteringsbyggnaden har en välkomnande fasad mot allén i sydväst. Gestaltningsidén grundas i att skapa samma karaktär som den nya psykiatribyggnaden som ligger intill.

En lugn och behaglig byggnad som ger en positiv upplevelse och som skapar en välkomnande känsla för besökare, patienter och personal.

I anslutning till habiliteringsbyggnaden på Sigfridsområdet har vi även ritat den nya byggnaden för vuxenpsykiatrin. Den nya byggnaden har liknande karaktär och närheten underlättar samarbetet mellan verksamheterna.

VuxenpsykVaxjo_01_webb.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt

UPPDRAGSTYP: Nybyggnad, Program- och systemhandling

UPPDRAGSGIVARE: Region Kronoberg

ORT: Växjö

OMRÅDE: Sigfridsområdet

STORLEK (BTA): ca 3 000 kvadratmeter

MILJÖKLASS: Miljöbyggnad Silver

ÅR: Inflyttning 2018

PROJEKTTEAM

Peter Rung 

Uppdragsansvarig arkitekt

Patrik Signert

Handläggande arkitekt

Görel Steg

Arkitekt

Josef Quennerstedt

Ingenjör

Lin Tan

Arkitekt

Kentaroo Tryman

Fotograf

KONTAKT

Peter Rung

Uppdragsansvarig 

0705-56 18 33
peru@liljewall.se

bottom of page