top of page

Grönskan

Kvarteret Grönskan är en liten pärla invid Renströmska parken och Delsjöns naturområde. Fyra vackra tegelbyggnader kring en grönskande gård i soligt läge där den omgivande naturen tillåts vandra in. Lägenheterna är kompakta med genomtänkta fönsterplaceringar som möjliggör en annan rumsindelningen när boendekonstellationen förändras.

De stora fönstren skapar en känsla av att naturen fortsätter in i lägenheten. Samtidigt ligger kvarteret Grönskan i ett ljust läge och den intima lilla gården öppnar upp sig mot sol och himmel.

05_Kålltorp_Foto Anna Kristinsdottir.jpg

Kvarteret Grönskan ligger precis där bebyggelsen i Kålltorp tar slut och Delsjöns
naturområde börjar. Intill finns också Renströmska sjukhuset med sin vackra,
lummiga park. Dessa fina natur- och kulturvärden har vi tagit vara på i
gestaltningen. Den kuperade terrängen har gett möjlighet att placera husen på
ett spännande sätt, så att varje hus har sin unika kontakt med omgivningen,
oavsett om man bor mot skogen eller parken, med terrasser i olika nivåer.

skiss_utblickar.jpg

Kvarteret är uppdelat i fyra enkla volymer med sadeltak som anknyter till
omgivande bebyggelse. Fasaderna är utförda med ingjutet tegel, där vi använt
två sorters tegel och två sorters fogkulör i olika kombinationer för att ge varje
huskropp egen karaktär som stärker känslan av igenkänning och tillhörighet.
Enhetliga fönster och detaljer för husen skapar ett lugn, medan olika tegel och
fog ger variation.

Vi har tagit vara på möjligheterna som ingjutet tegel ger och
arbetat med mönstermurade bottenvåningar med relief, samt fält med rullskift
under fönster och på garagevägg. Bottenvåningarna är omsorgsfullt gestaltade
med väderskyddande entréer med belysning. Vi har inspirerats av Renströmska
sjukhusets detaljrika tegelarkitektur. Eleganta takkupor ger fina kvaliteter till
bostäderna i de översta våningarna, samtidigt som de ger husen karaktär och
ett intressant taklandskap. Taken är klädda med bandfalsad plåt

i två olika kulörer.

01_Kålltorp_Foto Anna Kristinsdottir.jpg

Kvarteret Grönskan har kompakta lägenheter i varierande storlekar - från 1 rum och kök till 4-5 rum och kök. Genomtänkta fönsterplaceringar ger möjlighet att öppna upp alternativt tillskapa ett extra rum i flera av lägenhetstyperna, vilket flera bostadsköpare har gjort. På så sätt kan lägenheterna passa fler familjekonstellationer och är hållbara över tid. Hus A och B är en hustyp och hus C och D en annan, vad gäller planlösning. Det är ett öppet samband mellan kök och vardagsrum, vilka är placerade i hörnlägen med fönster i två väderstreck.

Balkongerna är placerade på olika sidor av husen för att varje bostad ska kunna få mer avskildhet. De är långa för maximal kontakt ned naturen, men relativt grunda för att inte skugga för mycket. Invändigt har vi använt ljusa naturmaterial. Längst upp i husen finns härliga vindsvåningar med snedtak och takkupor. Fönster i fina lägen, genomsikt för en rymlig känsla och möjlighet till rundgång i lägenheten är andra bostadskvaliteter som vi jobbat med.

För gårdarna har även här den omgivande naturen påverkat utformningen,naturen fortsätter helt enkelt in mellan husen. Stort fokus har legat på socialhållbarhet och på innergården finns odlingslådor samt gemensam uteplatsmed pergola, avskild från de privata uteplatserna till lägenheterna i markplan. Icykelrummet finns en mekarhörna för cyklar.

07_Kålltorp_Foto Anna Kristinsdottir.jpg
Utblickar , genomsikt för en rymlig känsla och möjlighet till rundgång i lägenheten är några bostadskvaliteter som vi jobbat med.

KORTA FAKTA

STATUS: Färdigställt
ÅR: 2017-2021

ORT: Göteborg

UPPDRAGSGIVARE: Järngrinden

INFLYTTNINGSÅR: 2021

BRUTTOAREA (BTA): 67 bostadsrätter, 7 600 kvm

PROJEKTTEAM

Hilda Esping Nordblom

Uppdragsansvarig arkitekt

Emelie Silverterna

Handläggande arkitekt 

Jacob Flårback

Medverkade arkitekt 
Linneá Leijon

Medverkade arkitekt 

Carolin Bodin

Handläggande ingenjör

Anna Kristinsdóttir

Fotograf

KONTAKT

Hilda Esping Nordblom

0709-90 91 42

hies@liljewall.se

bottom of page