top of page
drönarbild grästorp omslagsbild.png

Grästorp

 
Ny översiktsplan

Grästorps kommun på den bördiga Västgötaslätten har en ambition att växa hållbart men samtidigt bevara närheten till jordbruk och skog. Därför pågår just nu arbetet med att ta fram en ny översiktsplan där Liljewall har ett nära samarbete.

Översiktsplanen har nu gått ut på samråd. Nu  finns alltså chans för kommuninvånare och övriga berörda myndigheter att tycka till om planförslaget.

Grästorp är en kommun med ca 5600 invånare i ett vackert läge på Västgötaslätten. Kommun består till ca 60 % av jordbruksmark och vill samtidigt växa både i tätort och på landsbygden. Utmaningen är att växa hållbart, med hänsyn till mark och vatten. Ungefär hälften av invånarna bor i tätorten Grästorp och resten i mindre byar och på landsbygden. Jordbruket en viktig näring, samtidigt som kommunen är en pendlingsort och ett stationssamhälle.

En översiktsplan reglerar en kommuns mark- och vattenanvändning, den är inte juridiskt bindande men däremot rådgivande och ett viktigt politiskt styrdokument i hur kommunen skall växa fram.

Liljewall har i sitt arbete med att ta fram en ny översiktsplan tillsammans med kommunen arrangerat flera dialoger med en rad olika grupper, både politik, näringsliv och allmänhet. Att vara processledare i nära samarbete med kommuntjänstemännen är viktigt för oss i översiktsplaner. Det är kommunen som ska äga sin egen översiktliga planering och nyttja det som ett styrdokument. Vår roll är att stärka kommunen i det arbetet och hjälpa till med det praktiska och strategiska avvägningarna.

Översiktsplanen presenteras

som en digital ÖP med markanvändningskartor, rekommendationer och ställningstaganden.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Översiktsplan

UPPDRAGSGIVARE: Grästorps kommun

ORT: Grästorp

ÅR: 2020-

PROJEKTTEAM

Lena Boman

Arkitekt

Hillevi Kittel

Planarkitekt

KONTAKT

Erica Olson

Samhällsplanerare Grästorps kommun

0514-581 40

erica.olson@grastorp.se

bottom of page