top of page

ARKITEKTUR / STADSBYGGNAD / GÖTEBORGS CENTRAL MED OMGIVNING

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLD VISION

 

 

JERNHUSEN

 

 

2012–2013

 

liljewall_stadsbyggnad

GÖTEBORGS CENTRAL MED OMGIVNING

Göteborg

Området kring Göteborgs centralstation är under utveckling. Ambitionen är att skapa en väl fungerande station till Västlänken och samtidigt bygga en stadsdel som länkar ihop regionen med staden. Det ska leda till en ökad rörlighet, fler mänskliga möten och ekonomisk tillväxt i hela västra Sverige.

 

Jernhusen, som utvecklar området, bjöd in Liljewall arkitekter att som ett av fyra nordiska arkitektkontor presentera förslag på den nya stadsdelen under en serie workshops åren 2012–2013. Grundidén med RegionCity är att det utbyggda resecentret integreras med många av stadens andra funktioner; handel, boende, rekreation och verksamheter. Inte minst att den byggda strukturen sammanlänkas med den omgivande staden, så att den inte blir en isolerad ö, utan naturligt ingår i hela stadens mönster av gator och torg. I den föreslagna strukturen samlas resandefunktioner och handel på gatunivå i ett antal stora kvartersblock som avgränsas av stadsgator. Högre upp blir det ett allt större inslag av kontor och bostäder, och strukturen övergår till ett antal slanka, höga, byggnader.

 

Göteborgs Stad håller för närvarande på med flera detaljplaner i området.

MISSA INTE

bottom of page