top of page
Gamlestadens_Fabriker_Torg_Liljewall_211001.jpg

 
Utveckling av nytt kvarter med parkering, handel och kontor/ Göteborg

Gamlestadens Fabriker

I Gamlestadens Fabriker trängs gamla industribyggnader med innovatörer och kreatörer i en gynnsam mix av gammalt och nytt. Området, med en tydlig inriktning mot mode, design, återbruk, hållbarhet och foodtech, binder ihop stadsdelarna Kviberg och Kortedala med Göteborgs centrum och är därför en viktig pusselbit för stadens utveckling. På uppdrag av Platzer kommer Liljewall att rita ett nytt kvarter som innefattar ett parkeringshus som försörjer hela Gamlestadens Fabriker med ungefär 500 parkeringsplatser, en livsmedelsbutik och nya kontorsytor.

Det finns gott om verksamheter inom bland annat mode och design, men området har också fått en tydlig inriktning mot återbruk, hållbarhet och foodtech. 

Gamlestadens_Fabriker_Vägen_Liljewall_211001.jpg

GAMLESTADSANDAN

 Det gamla sockerbruket från 1729 är Göteborgs äldsta bevarade industribyggnad. Byggnaden gjordes om till ett spinneri och verksamheten ombildades sedermera till aktiebolaget Gamlestadens Fabrikers AB. Det var här som driftsingenjör Sven Wingquist kom att utveckla det självreglerande kullagret, vilket skulle lägga grunden för SKF och dotterbolaget Volvos framgångar. Än idag väljer entreprenörer att starta och utveckla sina verksamheter i området.

Efter en vinst i parallella uppdrag tilldelades vi uppdraget av Platzer. Platzers planer för området är att skapa en urban och levande stadsdel som tar vara på det industrihistoriska arvet, och som täpper till de luckor som 1900-talets rivningar skapat mellan de äldre byggnaderna. Gestaltningen av de nya byggnaderna ska knyta an till den äldre industribebyggelsens karaktär och området får också en tydligare gatustruktur, med små torg och parker.

SKISS FASADKONCEPT till Gabriella_03_plus grönska ljusare.jpg

  Känslan som vi vill förmedla tillsammans med Platzer är att skapa en tillåtande och trygg miljö som främjar gemenskap och kreativitet. Här ska man kunna bo, arbeta, utföra ärenden och underhållas med utgångspunkt ur den speciella kulturella historia som fungerar som en stark bas för hela området. Såväl industrihistoria som hantverk och artisteri har format platsen genom tiderna.

 

Området är en viktig länk som kopplar samman områden som Kviberg och Kortedala med Göteborgs centrum och är därför en viktig pusselbit för hela stadens utveckling. Byggnaden som Liljewall ritar ligger strategiskt placerad i områdets södra stadsbryn. Utgångspunkten för gestaltningen är, förutom detaljplanens förutsättningar, en stark önskan om att förankra byggnaden på platsen så att den på bästa sätt bidrar till att vidareutveckla områdets inneboende kvaliteter och skapa en levande stadsmiljö. 

Projektet genomsyras av höga hållbarhetsambitioner och diskussioner förs kring att använda återbrukat material som tegel och betong.

KORTA FAKTA

STATUS: Programhandling

UPPDRAGSGIVARE: Platzer Fastigheter AB

ÅR: 2021-pågående

BRUTTOAREA: 10 500 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Laura F. Stål

Uppdragsansvarig arkitekt

Janina Igelström

Handläggande arkitekt

Philipp Westman

Handläggande arkitekt

Elin Nilsson

Medverkande arkitekt

Jakub Dvorak

Medverkande ingenjör

Fredrik Carlsson

Medverkande ingenjör

Gabriella Falk
Visualiserare

KONTAKT

Laura F. Stål

0765-48 70 80

last@liljewall.se

bottom of page