top of page

ARKITEKTUR/ VÅRD / FOLKTANDVÅRDEN, VÄXJÖ

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

BRUTTOAREA (BTA)

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

FÄRDIGSTÄLLT

 

REGION KRONOBERG

 


2015–2016

 

CA 720 M2

MILJÖBYGGNAD GULD

liljewall_vård

FOLKTANDVÅRDEN

Miljömedveten tandvård

Vi har utformat Folktandvårdens nya klinik, Folktandvården Linné, på Teleborg i Växjö. Kliniken som fått en helt ny byggnad har certifierats Miljöbyggnad Guld – den första i Region Kronoberg!

På Folktandvården Linné arbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i team för att på bästa sätt hjälpa dig med din tandhälsa. Fokus i gestaltningen har varit att skapa en behaglig arbetsmiljö där både personal och besökare kan trivas. 

Byggnaden håller högsta kvalitet vad gäller faktorer som energiåtgång, inomhusmiljö och materialval. Förutom att byggnaden har solceller på taket har den även sedumtak – ett grönskande tak som är bra för miljön, dämpar buller och ger en jämnare inomhustemperatur. 

Folktandvården Linné i Växjö öppnade i maj 2016. 

bottom of page