top of page
VARBERG_KVV_03.jpg

Flisan af Varberg

Kraftvärmeverk / Varberg

Det fliseldade värmeverket, Flisan af Varberg, är en biobränsleeldad panncentral vi ritat för Varberg Energi. Byggnaden har utformats som ett skepp med anknytning till kust och hav för att harmonisera, smälta in i och förbättra närmiljön samt att visa omtanke om det förnybara och vårt ansvar om ett framtida hållbart samhälle. Flisan af Varberg utsågs till ”Årets Byggnadspris 2015” av Varbergs kommun och till "Sveriges vackraste värmeverk" av branschorganisationen Energiföretagen Sverige 2017. 

Bränslet består alltså av flis och den aska som bildas vid förbränningen återförs senare till skogen så att näringsämnen kan återföras till naturen. I rökgaskondensorn tar man tillvara på ytterligare energi som finns i rökgaserna som bildas vid förbränningen. Den energin hade annars försvunnit upp genom skorstenen. 

VARBERG_KVV_02.jpg

PRISBELÖNT ARKITEKTUR

Uppdraget har bland annat innefattat framtagande av ett gestaltningskoncept i ett känsligt läge i Varberg. Den nya anläggningen bildar gräns mellan stadens centrala delar mot söder och industriområdet mot norr. Flisan af Varberg utsågs till "Sveriges vackraste värmeverk" av branschorganisationen Energiföretagen Sverige, i januari 2017, och har tilldelats ”Årets Byggnadspris 2015” som delades ut av Varbergs kommun. Priset ämnar belöna ”värdefulla insatser inom området för byggnadsutformning i dess vida bemärkelse”

VARBERG_KVV_04.jpg
VARBERG_KVV_05.jpg

Värmeverket är utrustat med solceller på ca 450 kvadratmeter för elkraftproduktion.

Det nya värmeverket är en stor vinst för både Varbergarna och för miljön.

KORTA FAKTA

STATUS: färdigställt

UPPDRAGSGIVARE: Varberg Energi 

ÅR: 2011–2014

VERKSAMHET: biobränsleeldad panncentral

ORT: Varberg

EFFEKT: 20 MW fjärrvärme

PROJEKTTEAM

Tomas Hago 

Uppdragsansvarig arkitekt

Mats Milsta 

Handläggande arkitekt

Johan Holst

Ingenjör

Peter Alsterholm

Fotograf

KONTAKT

Tomas Hago

0765-48 70 30

toha@liljewall.se

bottom of page