PROJEKT / BOSTÄDER + LANDSKAP / FARSTA STRAND

FARSTA STRAND

Vård- och omsorgsboende i trä

STATUS

 

 

ORT

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

BTUTTOAREA (BTA)

PROJEKTTEAM

KONTAKTPERSONER

PROJEKTERING

 

 

STOCKHOLM

FASTIGHETS AB STENVALVET

 

 

2017

CA 4 400 M2

ANDREAS PÅLSSON 

Uppdragsansvarig
JAVIER PEREZ SOTA

Handläggande arkitekt
PHILIP HJORT

Medverkande arkitekt
ISAK BERGWALL

Medverkande arkitekt
HAMPUS LARSSON 

Medverkande arkitekt
OLIVIA THIEL

Medverkande byggnadsutformare
MARTIN BESKOW

Ingenjör
JOHANNA BRANDT

Ansvarig landskapsarkitekt
MARTIN J. LARSSON

BIM-samordning

liljewall_bostäder

Längst ut på den gröna tunnelbanjelinjen 18 i Stockholm ligger Farsta strand. Torget som nås ut på från tunnelbanan är en central plats i området. Tillsammans med Fastighets AB Stenvalvet har vi tagit fram ett förslag på en tillbyggnad ovanpå Farsta strands tunnelbanestation. Förutom tunnelbanenedgången som mynnar mot Farsta strandplan, innehåller befintlig byggnad idag en större livsmedelsbutik, en kiosk och ett snabbmatställe.

 

Fina detaljer i trä

Tidigt i projektet diskuterades om tillbyggnaden skulle kunna uppföras i trästomme, vilket ytterligare kunde motiveras av minskade laster ner på befintlig byggnad.

Befintlig byggnad föreslogs därför byggas på med ett trähus i 3 plan plus en vindsvåning. Verksamheten i tillbyggnaden blir ett vård- och omsorgsboende med inriktning demensboende med totalt 54 lägenheter.


Tillbyggnaden kläs i plywood och stående värmebehandlad furupanel med varierad bredd. Det blir ett tydligt tillägg i både skala och materialitet i miljön kring Farsta strandplan och tunnelbanenedgången. Genom att fokusera på en variation i fasaden genom olika panelbredd men också olika fönsterdjup framstår den som mindre dramatisk i skala och ges ett mer omhändertaget intryck.

På baksidan angörs en terrass för äldreboendet som anpassas till befintlig natur.

Att bygga ovanpå en tunnelbanestation är en stor utmaning i sig. Stora höjdskillnader inom fastigheten och en ambition hos beställaren att ta hand om platsen och bidra till livet kring Farsta strandplan är några av de andra parametrarna som påverkat utformningen av tillbyggnaden.

 

Planerad byggstart 2018.

liljewall_landskap
ANDREAS PÅLSSON
Arkitekt
Show More

MISSA INTE