top of page
DSC00038_webb.jpg

Ersta Lydiahemmet, 
vård- och omsorgsboende

Ovanpå Farsta strands tunnelbanestation har vi på uppdrag av Fastighets AB Stenvalvet ritat en tillbyggnad i trä om totalt 54 lägenheter. Verksamheten i tillbyggnaden är ett vård- och omsorgsboende med inriktning demensboende som drivs av Ersta diakoni och som flyttade in i lokalerna under februari 2020.

Stenvalvet04-201295 mellan.jpg

Foto: Stenvalet/Anders Thessing

Gemenskap är ett av värdeorden för vård- och omsorgsboendet. Med utrymmen för olika aktiviteter, ett karibisk ljus- och solrum och en rymlig terrass i anslutning till lummig natur finns det möjlighet att på sina egna villkor umgås med andra.

Påbyggnaden har en stomme av trä och har klätts in i träpanel, vilket gör att den inte bara upplevs "lätt" utan den faktiskt är det. Byggnadens karaktär, form och volym ger ett nytt  uttryck till Farsta strandplan.

DSC00013_webb.jpg

FÖRUTSÄTTNINGAR

Längst ut på den gröna tunnelbanjelinjen 18 i Stockholm ligger Farsta strand. Torget som nås ut på från tunnelbanan är en central plats i området. Här gav Fastighets AB Stenvalvet oss i uppdrag att rita ett vård- och omsorgsboende ovanpå tunnelbanestationen. Att bygga ovanpå en tunnelbanestation är en stor utmaning i sig. Stora höjdskillnader inom fastigheten och en ambition hos beställaren att ta hand om platsen och bidra till livet kring Farsta strandplan är några av de andra parametrarna som varit viktiga i utformningen av tillbyggnaden.

GESTALTNING

Tidigt i projektet diskuterades om tillbyggnaden skulle kunna uppföras i trästomme, vilket ytterligare kunde motiveras av minskade laster ner på befintlig byggnad. Befintlig byggnad föreslogs därför byggas på med ett trähus i tre plan plus en vindsvåning.


Tillbyggnaden klär vi i plywood och stående värmebehandlad furupanel med varierad bredd. Det blir ett tydligt tillägg i både skala och materialitet i miljön kring Farsta strandplan och tunnelbanenedgången. Genom att fokusera på en variation i fasaden genom olika panelbredd men också olika fönsterdjup framstår den som mindre dramatisk i skala och ges ett mer omhändertaget intryck.

DSC00023_webb.jpg
DSC00036_webb.jpg
DSC00047_webb.jpg

VERKSAMHET

Det nya vård- och omsorgsboendet har fått namnet Ersta Lydiahemmet och drivs av Ersta diakoni. De rymliga lägenheterna har vi planerat utifrån forskning kring äldreomsorg och demens. För att ansöka om en plats på Lydiahemmet krävs ett biståndsbeslut för boende från kommunen. 

äldreomsorg-äldreboende-lydiahemmet-ute

Fokus i planeringen har varit att skapa förutsättningar för att de boende ska få umgås och delta i olika aktiviteter på egna villkor. Även husdjur, så som hundar och katter, är också välkomna att följa med. 

Foto: Ersta diakoni/Linda Broström

Terras illustration med Inglasning HA-JP

Stora balkonger och en flera hundra kvadratmeter stor terrass i lummig miljö och sydvästläge planeras vara klar under 2021/2022.

Den åldrande befolkningen gör att vi står inför en gemensam samhällsutmaning – det behövs fler bostadslösningar anpassade efter dem med ett rikt liv bakom sig. Men hur tänker man som arkitekt när man utformar denna typ av boenden? Vi träffas Andreas Pålsson, arkitekt på Liljewall för att ta reda på det.

Foto: Wallenstam

Best Practice

"Det här är ett av de bästa exempel på äldreboende vi har idag. Att bygga äldreboende ovanpå tunnelbana tycker jag fångar många hållbara aspekter på olika sätt."

Linda Kjällén, Hållbarhetsexpert , Gatun Arkitekter

Under Samhällsfastighetsdagen 2020 blev Ersta Lydiahemmet omnämnt som Best Practice av Linda Kjällén, hållbarhetsexpert på Gatun Arkitekter och tidigare certifieringschef på SGBC, erfarenheter vilket gör Linda van att se och lyfta fram goda exempel/projekt – speciellt hållbara sådana. 

KORTA FAKTA

STATUS: Byggskede

UPPDRAGSGIVARE: Fastighets AB Stenvalvet

VERKSAMHET: Ersta Lydiahemmet

Vård- och omsorgsboende med inriktning demensboende med totalt 54 lägenheter.

ORT: Farsta strand, Stockholm

ÅR: 2017–2020

BRUTTOAREA: ca 4 400 kvm

PROJEKTTEAM

Andreas Pålsson

Uppdragsansvarig

Javier Peréz Sota

Handläggande arkitekt

Philip Hjorth

Medverkande arkitekt

Isak Bergwall
Medverkande arkitekt

Hampus Lasson

Medverkande arkitekt

Olivia Thiel

Medverkande byggnadsutformare

Martin Beskow
Ingenjör

Johanna Brandt

Ansvarig landskapsarkitekt

Martin J Larsson

BIM-samordning

Ida Sjöholm

Visualiserare

Foto exteriörer: Camilla Lindahl/Liljewall

Foto inglasad veranda, med hund: Ersta diakoni/Linda Broström

Foto interiör: Stenvalvet/Anders Thessing

KONTAKT

Philip Hjorth

+46 709 38 66 06
phhj@liljewall.se

bottom of page