Vård- och omsorgsboende, 

Farsta strand

Tillsammans med Fastighets AB Stenvalvet har vi ritat en tillbyggnad om totalt 54 lägenheter ovanpå Farsta strands tunnelbanestation. Verksamheten i tillbyggnaden är ett vård- och omsorgsboende med inriktning demensboende som drivs av Ersta Diakoni. Det kommer finnas en samlingslokal med aktiviteter, ett karibisk ljus- och solrum och en rymlig terrass i anslutning till lummig natur. Verksamheten flyttade in i februari 2020.

Fokus i planeringen har varit att skapa förutsättningar för att de boende ska få umgås och delta i olika aktiviteter på egna villkor. Även husdjur, så som hundar och katter, är också välkomna att följa med. 

Terrass illustration.jpg

FÖRUTSÄTTNINGAR

Längst ut på den gröna tunnelbanjelinjen 18 i Stockholm ligger Farsta strand. Torget, som nås ut på från tunnelbanan, är en central plats i området. Här, ovanpå tunnelbanestationen gav Fastighets AB Stenvalvet oss i uppdrag att rita ett vård- och omsorgsboende. Att bygga ovanpå en tunnelbanestation är en stor utmaning i sig. Stora höjdskillnader inom fastigheten och en ambition hos beställaren att ta hand om platsen och bidra till livet kring Farsta strandplan är några av de andra parametrarna som varit viktiga i utformningen av tillbyggnaden.

GESTALTNING

Tidigt i projektet diskuterades om tillbyggnaden skulle kunna uppföras i trästomme, vilket ytterligare kunde motiveras av minskade laster ner på befintlig byggnad. Befintlig byggnad föreslogs därför byggas på med ett trähus i tre plan plus en vindsvåning.


Tillbyggnaden klär vi i plywood och stående värmebehandlad furupanel med varierad bredd. Det blir ett tydligt tillägg i både skala och materialitet i miljön kring Farsta strandplan och tunnelbanenedgången. Genom att fokusera på en variation i fasaden genom olika panelbredd men också olika fönsterdjup framstår den som mindre dramatisk i skala och ges ett mer omhändertaget intryck.

Stora balkonger och en flera hundra kvadratmeter stor terrass i lummig miljö och sydvästläge.

VERKSAMHET

Det nya vård- och omsorgsboendet har döpts till Ersta Lydiahemmet och drivs av Ersta diakoni. För att ansöka om en plats på Lydiahemmet krävs ett biståndsbeslut för boende från kommunen.

De rymliga lägenheterna har vi planerat utifrån forskning kring äldreomsorg och demens. Fokus i planeringen har varit att skapa förutsättningar för att de boende ska få umgås och delta i olika aktiviteter på egna villkor. 

Den åldrande befolkningen gör att vi står inför en gemensam samhällsutmaning – det behövs fler bostadslösningar anpassade efter dem med ett rikt liv bakom sig. Men hur tänker man som arkitekt när man utformar denna typ av boenden? Vi träffas Andreas Pålsson, arkitekt på Liljewall för att ta reda på det.

Foto: Wallenstam

Det nya äldreboendet är en träbyggnad, vilket kombinerat med sin form och volym ger ett nytt arkitektoniskt uttryck till platsen.

KORTA FAKTA

STATUS: Byggskede

UPPDRAGSGIVARE: Fastighets AB Stenvalvet

VERKSAMHET: Ersta Lydiahemmet

Vård- och omsorgsboende med inriktning demensboende med totalt 54 lägenheter.

ORT: Farsta strand, Stockholm

ÅR: 2017–2020

BRUTTOAREA: ca 4 400 kvm

PROJEKTTEAM

Andreas Pålsson

Uppdragsansvarig

Javier Peréz Sota

Handläggande arkitekt

Philip Hjort

Medverkande arkitekt

Isak Bergwall
Medverkande arkitekt

Hampus Lasson

Medverkande arkitekt

Olivia Thiel

Medverkande byggnadsutformare

Martin Beskow
Ingenjör

Johanna Brandt

Ansvarig landskapsarkitekt

Martin J Larsson

BIM-samordning

Ida Sjöholm

Visualiserare

KONTAKT

Andreas Pålsson

0733-63 20 27
anpa@liljewall.se