top of page

PROJEKT / BOSTÄDER / KV. FALKENBÄCK, VARBERG

STATUS

 

 

UPPDRAGSGIVARE

 

 

ÅR

 

 

MILJÖKLASS

KONTAKTPERSON

DETALJPLAN 

 

 

TAGE & SÖNER

 

 

2014

 

 

PASSIVHUS

 

liljewall_bostäder

KV. FALKENBÄCK, VARBERG

Ett karaktärsfullt inslag i Varbergs stadsbild

Kvarteret Falkenbäck är beläget i gränslandet där villabebyggelsen övergår i innerstaden. När nu detta tomrum skall bebyggas sys kvarteren samman och möjliggör en kontinuerlig stadsväv. Området är brokigt, men tegel som fasadmaterial är vanligt förekommande och vi har valt att bygga vidare på denna tradition för att därigenom stärka kvarterets visuella identitet. Husens fasadmaterial består därför av tegel men bryts upp med trä för att få ett varierat uttryck och bryta ned skalan.

Lägenheterna har generösa balkonger och är orienterade för att få fönster i minst två väderstreck. Sadeltaken följer de omgivande husen och håller ner skalan med inredda vindsvåningar. Takkuporna skapar en rytm till fasaderna och ger husen en tydlig karaktär.

Kvarterets genomgående entréer blir ett välkomnande inslag i gaturummet där man här och var ser den grönskande gården skymta fram. Förgårdsmarker, sittplatser
och cykelparkering vid entréer är ytterligare kvaliteter som skapar trivsel längs gatan. Gårdsmiljön är gestaltad med svepande linjer och funktioner
som placerats med hänsyn till väderstreck.

bottom of page