top of page

LÖPANDE KOSTNADSUPPSKATTNINGAR UNDER SKISSPROCESS

Liljewall har valt att samarbeta med cost managementföretaget Arris att få en kompetent bedömning av kostnader kopplat till vår arkitektur och planering. Tillsammans har vi utvecklat ett digitalt flöde mellan Liljewalls BIM-modeller och Arris prisdatabaser och kompetens. Genom att effektivt ta fram en uppskattning på kostnader löpande under skissprocessen kan vi bidra i diskussionen om värdeskapande arkitektur och miljöer.

Tillsammans kan vi leverera tjänster för projekt av varierad storlek och komplexitet inom både den privata och offentliga sektorn.

DSC03558.jpg

VERKTYG FÖR EN EFFEKTIV DESIGNPROCESS

Ekonomisk

kalkyl

God design och vacker arkitektur skapar värden långt större än vad de kostat. För att skapa genomförbara projekt är ekonomiska kalkyler en viktig del i arkitektens arbete.
bottom of page