Dicksonska palatset

Dicksonska palatset i centrala Göteborg är på väg att vakna ur sin törnrosasömn. Under lång tid har den 150 år gamla byggnaden använts sparsamt, men nu vill fastighetsägaren Higab låta fler njuta av det storslagna trapphuset och de fantastiska salarna. Inledningsvis fick vi uppdraget att genomföra en förstudie där vi presenterade olika konceptidéer för hur byggnaden skulle kunna nyttjas. Idéerna togs emot väl och vi arbetar nu vidare med projektet som gått in i nästa skede.

Innan allmänheten får kliva in innanför dörrarna står palatset inför en stor renovering. För att uppfylla dagens krav för en publik byggnad har en omfattande men varsam renovering av interiören påbörjats.

PALATSET STÅR INFÖR EN FÖRVANDLING

Dicksonska palatset har ett mycket centralt läge i Göteborg, ett stenkast från Avenyn, Trädgårdsföreningen och gångavstånd till både innerstaden och centralstationen. Palatset ägs och förvaltas idag av Higab. Under lång tid har byggnaden använts sparsamt och varit stängd för allmänheten. Nu har arbetet inletts för att öppna upp palatset och förvandla det till en plats för att umgås och äta gott.  

EN GÖTEBORGSPÄRLA MED EN RIK HISTORIA

Historien kring Dicksonska palatset sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet. År 1862 lät friherren och köpmannen Oscar Dickson bygga detta till sitt privata familjepalats. Palatset är nästan tusen kvadratmeter stort och är ritat av arkitekt William Allen Boulnois, som ritade en mängd byggnader i Vasastaden i Göteborg. År 1923 sålde familjen Dickson palatset till Margaretaskolan som bedrev hushållsskolor runt om i Sverige. År 1968 såldes huset vidare till Göteborg Stad, 1973 blev det byggnadsminne.

IMG_1269-2_webb.jpg

VARSAM RENOVERING AV ETT BYGGNADSMINNE

Under 2019 arbetade vi med en förstudie där vi fick möjlighet att föreslå hur palatset skulle kunna aktiveras och få nytt liv. Förstudien ligger till grund för en vidare projektering som avslutas hösten 2020. I samarbete med antikvarie, konservator och länsstyrelsen kikar vi nu på lösningar för att bevara samt varsamt renovera palatset, med tillhörande stallbyggnad och vagnsskjul. 

Dicksonska palatset är ett byggnadsminne och de väsentliga rummen är välbevarade, men byggnaden behöver anpassas för moderna krav, såsom ventilation, tillgänglighet och brandutrymning. Taklandskapet har förändrats under de senaste decennierna men kommer att återställas. Under 2021 påbörjas byggnadsarbetena för att göra palatset redo för att något år senare kunna öppna sina portar. 

Dicksonska_Palatset_interiört_kontor_lj

Två våningar kommer omvandlas till kontorslokaler. Hit kommer man genom en egen entré, vilket möjliggör avskildhet för hyresgästerna.

RESTAURANGKONCEPT OCH KONTORSHYRESGÄSTER SÖKES

Higab söker just nu en krögare, ett restaurangkoncept och hyresgäster till de våningarna med kontor. Två våningar intill det iögonfallande trapphuset rymmer gamla festsalar, ett modernt storkök, bar och mötesrum. Planen är att göra rummen redo för restaurang, fest och konferens. I Dicksonskas tidiga historia fanns en gedigen vinsamling i källaren – en samling som vid palatsets försäljning såldes för en högre summa än själva byggnaden. Nu gör vinkällaren återigen come back i modern tappning när utrymmet anpassas för vinlagring och vinprovningar. På palatsets framsida återställs orangeringerna till originalutseende, och slutligen kommer palatset att ramas in av ett staket i samma 1800-talsstil som byggnaden själv. 

Dicksonska palatset skall fortfarande kännas som ett privatpalats för dem som besöker det. År 2022 är planen att porten ska stå öppen, till en historisk byggnad som vibrerar av nytt liv!

Dicksonska Palatset_Trapphus_version2.jp

KORTA FAKTA

STATUS: Förstudie slutförd

UPPDRAGSGIVARE: Higab

ÅR: 2019

BRUTTOAREA: ca 1000 kvm

PROJEKTTEAM

Karl Palmberg

Uppdragsansvarig

Lars Olausson

Handläggande arkitekt

Jakob Hallqvist

Medverkande arkitekt

KONTAKT

Karl Palmberg

0709-14 79 86
kapa@liljewall.se