top of page

Dicksonska palatset

Dicksonska palatset i centrala Göteborg är på väg att vakna ur sin törnrosasömn. Under lång tid har den 150 år gamla byggnaden använts sparsamt, men nu vill fastighetsägaren Higab låta fler njuta av det storslagna trapphuset och de fantastiska salarna. Inledningsvis fick vi uppdraget att genomföra en förstudie där vi presenterade olika konceptidéer för hur byggnaden skulle kunna nyttjas. Idéerna togs emot väl och vi arbetar nu vidare med projektet som beräknas stå färdigt våren 2024.

Innan allmänheten får kliva in innanför dörrarna står palatset inför en stor renovering. För att uppfylla dagens krav för en publik byggnad har en omfattande men varsam renovering av interiören påbörjats.

PALATSET STÅR INFÖR EN FÖRVANDLING

Dicksonska palatset har ett mycket centralt läge i Göteborg, bara ett stenkast från Avenyn, Trädgårdsföreningen och gångavstånd till både innerstaden och centralstationen. Palatset ägs och förvaltas idag av Higab. Under lång tid har byggnaden använts sparsamt och varit stängd för allmänheten. Nu har arbetet inletts för att öppna upp palatset och förvandla det till en plats för att umgås och äta gott.  Ambitionen är att inget av de tillägg som vi gör ska synas. I arbetet med Dicksonska palatset är den befintliga helheten det viktiga.

dicksonska-exteri%C3%B6r-1_edited.jpg
dicksonska-interi%C3%B6r_edited.jpg
dicksonska-interi%C3%B6r-2_edited.jpg

EN GÖTEBORGSPÄRLA MED EN RIK HISTORIA

Historien kring Dicksonska palatset sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet. År 1862 lät friherren och köpmannen Oscar Dickson bygga detta till sitt privata familjepalats. Palatset är nästan tusen kvadratmeter stort och är ritat av arkitekt William Allen Boulnois, som ritade en mängd byggnader i Vasastaden i Göteborg. År 1923 sålde familjen Dickson palatset till Margaretaskolan som bedrev hushållsskolor runt om i Sverige. År 1968 såldes huset vidare till Göteborgs stad.

Dicksonska Palatset_Festvåning_Liljewall_211112.jpg

VARSAM RENOVERING

Dicksonska palatset är byggnadsminnesmärkt, vilket innebär att åtgärder ska ske i samråd med länsstyrelsen. Under förstudie och projektering skedde ett nära samarbete med antikvarie för att föreslå metoder och lösningar som stämmer överens med byggnadens historia och karaktär. Nu har FO Peterson etablerat sig i palatset och restaureringen och ombyggnaden har börjat. Till att börja med har en mindre håltagning gjorts i taket för att få ner rivningsmassor från de ovanliggande våningsplanen. Den största delen av massorna kommer från vinden där ett pågjutet bjälklag rivs i en före detta tvättstuga. När man även rivit undertaket på våningsplanen nedan visar det sig att de ursprungliga stuckaturerna finns bevarade, och att väggarna där aldrig målats om. Detta ger oss en möjlighet att förstå den ursprungliga färgsättningen.

Dicksonska_Foto Anna Kristinsdottir_01.jpg
Dicksonska_Foto Anna Kristinsdottir_-04907.jpg
Dicksonska_Foto Anna Kristinsdottir_-04941.jpg

De väsentliga rummen är välbevarade, men byggnaden behöver anpassas efter moderna krav, såsom ventilation, tillgänglighet och brandutrymning. Taklandskapet har förändrats under de senaste decennierna men kommer att återställas.

Dicksonska_Palatset_interiört_kontor_lj

Två våningar kommer omvandlas till kontorslokaler. Hit kommer man genom en egen entré, vilket möjliggör avskildhet för hyresgästerna.

RESTAURANGKONCEPT OCH KONTORSHYRESGÄSTER SÖKES

Higab har under året sökt krögare, restaurangkoncept och hyresgäster till de våningar som kommer rymma kontor. Två våningar intill det iögonfallande trapphuset rymmer gamla festsalar, ett modernt storkök, bar och mötesrum. Planen är att göra rummen redo för restaurang, fest och konferens. I Dicksonskas tidiga historia fanns en gedigen vinsamling i källaren – en samling som vid palatsets försäljning såldes för en högre summa än själva byggnaden. Nu gör vinkällaren återigen come back i modern tappning när utrymmet anpassas för vinlagring och vinprovningar. På palatsets framsida återställs orangeringerna till originalutseende, och slutligen kommer palatset att ramas in av ett staket i samma 1800-talsstil som byggnaden själv. 

Dicksonska palatset ska fortfarande kännas som ett privatpalats, men nu desto mer tillgängligt. År 2024 är planen att porten till en historisk byggnad som vibrerar av nytt liv ska stå öppen!

Dicksonska Palatset_Bar&Orangeri_Liljewall_211112.jpg

KORTA FAKTA

STATUS: Förstudie och projektering slutförd. Byggskede inleddes 2022.

UPPDRAGSGIVARE: Higab

ÅR: 2018-2022

BRUTTOAREA: ca 1000 kvm

PROJEKTTEAM

Karl Palmberg

Uppdragsansvarig under förstudie och projektering

Lars Olausson

Uppdragsansvarig under byggskede

Elin Karlsson

Uppdragsansvarig och handläggande ingenjör

Julia Engberg

Uppdragsansvarig ljusdesigner

Jessica Linefors

Veera Kokko

Alexandra Huuva

Ljusdesign

KONTAKT

Karl Palmberg

0709 14 79 86

kapa@liljewall.se

bottom of page