top of page

Dansbana

Nya mötesplatser längs Kvilleån / Hisingen, Göteborg

Göteborgs första moderna utomhusdansbana skiner upp i den brokiga stadsbilden kring Backaplan, intill de äldre handelslokalerna och det nyligen uppförda bostadsområdet i Kvillebäcken. Platsen som nyligen tilldelats namnet "Kvilleplatsen" har gett Hisingen en helt ny skepnad. Hit kan vem som helst som känner för att spontandansa komma. Allt man behöver göra är att koppla upp sig till högtalarna via Bluetooth och spela sin musik. De tillhörande, platsspecifika högtalarna är robusta i sin utformning och den gula färgen återkommer i stolpar, skyltning och bänkar för att skapa tydlig igenkänning längs med i hela Kvillestråket.
DJI_0852-2.jpg

Området där dansbanan ligger är ett av Göteborgs större stadsutvecklings-områden och kommer att utvecklas till en ännu bättre mötesplats i framtiden. Platsen har fått namnet Kvilleplatsen och ligger i anslutning till Backaplan på Hisingen.

TILL FÖR ALLA SOM VILL DANSA

Att det skulle bli en dansbana var inte helt självklart. Vad man hade identifierat var att det finns gott om idrottsplatser och olika sportplaner i området, och i hela Göteborg, som lockar många aktiva ungdomar. Men det finns en grupp som inte nyttjar dem lika naturligt – tjejer i åldrarna 13–18 år. Det behövs fler offentliga platser som lockar just den här målgruppen. Det behovet hade Ungdomssatsningen i stadsdelsförvaltningen Lundby också identifierat, som vid den här tidpunkten var på jakt efter en passande plats att upprätta en dansbana. 

Arbetet med utformningen av dansbanan inleddes med ett par workshops där olika ungdomsgrupper fick dansa, känna på platsen och prata om hur dansbanan borde se ut. Den mellanstadiegrupp som deltog ritade teckningar där regnbågar ofta förekom, vilket har gett banan sitt färggranna utseende.


Även om dansbanan är skapad med unga tjejers önskemål i åtanke är alla välkomna att dansa här, oavsett ålder och kön. Det är Göteborgs första, moderna dansbana som förenar många olika människor och skapar möten över generationsgränser. 

DSC09540_webb.jpg
DSC09305_webb.jpg
hogtalare-2 - kopia.jpg

SPECIALFORMGIVNA HÖGTALARE

Till dansbanan har vi formgett ett par kraftfulla och robusta högtalare. De tekniska lösningar vad gäller säkerhet, ljud och hur länge man kan spela musik har varit komplexa att få till. Lösningen blev att man kopplar upp sin mobiltelefon till högtalarna med bluetooth och väljer den musik man vill lyssna på. Efter en kvart stängs musiken av, då är det nästa persons tur att välja. När danskompanier är här och håller lektioner går det att ändra inställningarna så att musiken kan fortlöpa i längre sammanhängande intervaller. 

Höljet i plåt har asymmetriska former och där ljudet kommer ut har den en perforering med ett krackelerat mönster. Mönstret återspeglas i dansbanans betonggolv, om man tittar riktigt noga, som är till för att dölja eventuella sprickningar. 

landskap.jpg
DSC00058_webb.jpg

DEL AV NYA GRÖNA STRÅK I GÖTEBORG

2021 firar Göteborg 400 år. Som en del av jubileumssatsningen ”Blå och gröna stråk och oaser”, som park- och naturförvaltningen ansvarar för, har Göteborg fått en modern dansbana på Kvilleplatsen. Inom uppdraget som Liljewall fick ingick det att identifiera och föreslå flera nya mötesplatser längs hela Kvillebäcken på Hisingen, från Frihamnen i söder till naturområdet Hökälla i norr. Förutom dansbanan har Liljewall bland annat ritat utegymmet i Aröd, olika sittplatser och gröna oaser längs med hela stråket.

 

Det är Göteborgs första moderna dansbana där man kan spela sin egen musik genom att koppla upp mobilen via Bluetooth.
DJI_0888_2-2.jpg

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Koncept, gestaltning och projektering

UPPDRAGSGIVARE: Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad

PROJEKTLEDARE Petra Wernersson, fd. landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen

ORT: Göteborg

ÅR: 2017-2018

STORLEK: 10 x 10 meter

PROJEKTTEAM

Andreas Johansson

Uppdragsansvarig landskapsarkitekt

Sofia Classon

Landskapsarkitekt

Katja Karlsen

Landskapsarkitekt

Josefine Askfelt

Landskapsarkitekt

Alexandra Huuva

Ljusdesign

Joacim Winqvist / Picture Perfect Visuals

Fotograf

Anna Kristinsdóttir

Fotograf

KONTAKT

Andreas Johansson

0765-48 70 41
anjo@liljewall.se

bottom of page