top of page

Kirurgmottagning, Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus är ett fint exempel på den funktionalistiska sjukhusarkitektur som byggdes i mitten av 1900-talet. I dag är dock flera av byggnaderna på sjukhusområdet med vårdavdelningar och mottagningar i behov av modernisering. Transformationen av den gamla röntgenmottagningen till en ny kirurgmottagningen är en del av en långsiktig plan för sjukhusområdet. 

Liljewall har på uppdrag av Locum transformerat lokalerna med avsikt att skapa en attraktiv och funktionell kirurgmottagning, som tilltalar både personal och patienter. Enkla flöden och rumssamband stödjer och effektiviserar personalens arbetssätt.

FRÅN FÖRSTUDIE TILL BYGGHANDLING

Utmaningarna med att bygga om i en befintlig, äldre byggnad med täta installationer har varit många och krävt ett integrerat samarbete mellan Locum, teknikkonsulter och byggentreprenör. Utformningen har skett i nära dialog med personal, funktionsplanerare och projektledare. Liljewall har haft förmånen att få följa och arbeta med projektet genom hela processen. Från förstudie till slutgiltiga bygghandlingar samt viss rådgivning under byggskedet. Fint och nära samarbete mellan övriga konsulter, representanter från Locum, byggare och konstsamordnare har varit en förutsättning för att lyfta projektet ytterligare.
 

Kulörsättningen har flera befintliga byggnadselement att förhålla sig, samt höga krav på kontrast, hygien och tillgänglighet. Avsikten har varit att helheten ändå ska upplevas harmonisk och modern. 

TRIVSAMMA OCH FUNKTIONELLA LOKALER

Ambitionen har varit att omvandla denna tidigare röntgenavdelning till en modern och ändamålsenlig kirurgmottagning med ett resurssnålt förhållningssätt. Målsättningen har varit att göra så få ingrepp som möjligt, både planlösningsmässigt och materialmässigt. Det har gjorts med noggrann inventering av befintliga ytskikt och byggnadselement som kompletterats med nytt där det varit nödvändigt. Tilläggen har valts med syfte att harmoniera med det befintliga och lyfta avdelningen som helhet.

Vårt arbete har motiverats av att skapa moderna, trivsamma och funktionella lokaler för personalen. Målet har varit att de ska känna sig stolta över sin mottagning och att den stöttar och understödjer det viktiga jobb som personalen utför.

Den nya kirurgmottagningen är en varm, välkomnande och läkande miljö som är lätt att förstå och orientera sig i.

KORTA FAKTA

UPPDRAG: Transformation kirurgmottagning samt förstudie, systemhandling och bygghandling

UPPDRAGSGIVARE: Locum

STATUS: Färdigställt december 2022

ORT: Stockholm

BRUTTOAREA: Ca 1 300 kvadratmeter

PROJEKTTEAM

Patrik Signert

Uppdragsanvarig

Jenny Ålander

Arkitekt
Anyur Toyqur

Arkitekt
Ronni Almqvist

Arkitekt
Hanna Persson

Arkitekt
Husam Albaroudi

Arkitekt
 

KONTAKT

Jenny Ålander

0735-24 90 37

jeal@liljewall.se

bottom of page