top of page

STADSBYGGNAD

Dagsljus-indikatorn

Med mätvärdet Vertical Sky Component (dagsljusindikatorn) kan vi bedöma förutsättningarna för goda dagsljusförhållanden i tidigt skede. Som en påbyggnad till volymskissverktyget hjälper dagsljusanalysen till med att jämföra olika skissers kvaliteter mot varandra men även projektets förutsättningar för uppfyllda myndighetskrav redan i de första skisserna.

DIGITAL TOOLBOX
 

Verktyg för en effektiv designprocess

Med hjälp av enkla volymer och en modell av kringliggande markhöjder och bebyggelse kan en dagljusanalys göras i tidigt skede. Vi mäter Vertical Sky Component (VSC) som har en direkt koppling till dagsljusfaktor vilket är myndighetskrav. VSC är ett mätvärde på hur stor del av himmelsljuset som når fasaden, efter att ha blivit skymd av omkringliggande bebyggelse eller topografi.

 

Medan dagsljusfaktor kräver storlek och placering av fönster samt planlösningar för att kunna mätas kan VSC mätas enbart beroende på omgivningens utformning. Problemområden markeras på fasaden i 3D-fönstret och en indikator för projektet visas i diagram som hjälp i skissandet. Det blir en bra indikation redan i de första skisserna på förutsättningarna för uppfyllda myndighetskrav i senare skede. 

Ellen och Cecilia.jpg

När parametrisk design blev en del av arkitektens designprocess

Med digitala verktyg kan man effektivisera designprocessen och få fram en databaserad analys för att kunna identifiera och undvika fallgropar i tidigt skede. Det menar Cecilia Windh, samhällsplanerare och Ellen Simonsson, arkitekt som arbetar på Liljewall och ingår i den D+ grupp som driver utvecklingen med att digitalisera arkitektens processer. 

bottom of page